HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Zmiana ustawień konfiguracyjnych urządzenia

background image

Zmiana ustawień konfiguracyjnych urządzenia

1.

Windows XP, Windows Server 2003 i Windows Server 2008 (domyślny widok

menu Start): Kliknij przycisk Start, a następnie polecenie Drukarki i faksy.

Windows XP, Windows Server 2003 i Windows Server 2008 (klasyczny widok

menu Start): Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij

polecenie Drukarki.

Windows Vista: Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie

w kategorii Sprzęt i dźwięk kliknij pozycję Drukarka.

Windows 7: Kliknij Start, a następnie Urządzenia i drukarki.

2.

Kliknij prawym klawiszem ikonę sterownika, a następnie wybierz Właściwości lub

Właściwości drukarki.

3.

Kliknij kartę Ustawienia urządzenia.

26

Rozdział 3 Oprogramowanie dla systemu Windows

PLWW

background image

Usuwanie sterownika drukarki w systemie
Windows

Windows XP

1.

Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij Drukarki i Faks y.

2.

Znajdź i kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie na liście, a następnie kliknij opcję Usuń

pozycję.

3.

W menu Plik kliknij polecenie Właściwości serwera. Otworzy się okno dialogowe

Właściwości serwera drukowania.

4.

Kliknij zakładkę Sterowniki oraz wybierz z listy sterownik, który ma zostać usunięty.

5.

Kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić usunięcie.

Windows Vista

1.

Kliknij przycisk Start, a następnie pozycję Panel sterowania.

2.

W grupie Urządzenie i dźwięk kliknij pozycję Drukarka.

3.

Znajdź i kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie, kliknij pozycję Usuń, a następnie kliknij

przycisk Tak, aby potwierdzić usunięcie.

4.

W menu Plik kliknij polecenie Właściwości serwera. Otworzy się okno dialogowe

Właściwości serwera druku.

5.

Kliknij zakładkę Sterowniki oraz wybierz z listy sterownik, który ma zostać usunięty.

6.

Kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić usunięcie.

Windows 7

1.

Kliknij przycisk Start, a następnie pozycję Urządzenia i Drukarki.

2.

Znajdź produkt i wybierz go z listy.

3.

Kliknij przycisk Usuń urządzenie w górnej części okna dialogowego, a następnie kliknij

przycisk Tak, aby potwierdzić usunięcie.

4.

Kliknij przycisk Właściwości serwera druku w górnej części okna dialogowego, a następnie

kliknij zakładkę Sterowniki.

5.

Wybierz urządzenie na liście, a następnie kliknij przycisk Usuń.

6.

Wybierz w celu usunięcia tylko sterownik i/lub pakiet sterownika i oprogramowania, a następnie

kliknij przycisk OK.

PLWW