HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Bardzo niski poziom czarnego tonera

background image

Bardzo niski poziom czarnego tonera

Opis

Kaseta drukująca niedługo się zużyje. Opcją konfigurowalną dla użytkownika w tym urządzeniu jest

„Prompt to Remind Me in 100 pages, 200 pages, 300 pages, or never“ (Przypomnij mi za 100 stron,

200 stron, 300 stron lub nigdy). Ta opcja służy wygodzie użytkownika i nie jest wskazaniem, że te

strony będą miały zadowalającą jakość.

Zalecane działanie

W celu zapewnienia optymalnej jakości druku firma HP zaleca bezzwłoczną wymianę kasety.

Drukowanie można kontynuować do chwili zaobserwowania pogorszenia jakości druku. Rzeczywisty

okres eksploatacji kasety może się różnić.

Kiedy materiał eksploatacyjny HP osiągnie poziom „bardzo niski”, gwarancja HP Premium Protection

Warranty dla tego materiału zostanie zakończona. Wszystkie wady wydruku i uszkodzenia kaset,

które wystąpią w trakcie używania materiałów eksploatacyjnych firmy HP przy bardzo niskim

poziomie, nie będą uważane za wady materiałowe ani produkcyjne materiałów eksploatacyjnych

zgodnie z oświadczeniem o gwarancji na kasety drukujące firmy HP.

PLWW

Rozwiązywanie problemów z materiałami eksploatacyjnymi

81