HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Ikke støttet <farge> Trykk [OK] for å forts.

background image

Ikke støttet <farge> Trykk [OK] for å forts.

Beskrivelse

Produktet har registrert en skriverkassett som ikke er produsert av HP.

Anbefalt handling

Trykk på

OK

-knappen for å fortsette utskriften.

Hvis du mener at du har kjøpt HP-rekvisita, kan du gå til

www.hp.com/go/anticounterfeit

. Service eller

reparasjoner som skyldes bruk av rekvisita som ikke er produsert av HP, dekkes ikke av HPs garanti.