HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Kontrollere om skriverkassetten er skadet

background image

Kapittel 7 Skriverkassetter

NOWW

background image

Tolke utskriftskvalitetssiden

1.

Åpne menyen Rapporter på produktets kontrollpanel.

2.

Velg elementet Skriv ut kvalitetsside for å skrive den ut.

Denne siden inneholder fem fargestriper som er delt inn i fire grupper som vist på følgende illustrasjon.

Ved å kontrollere hver gruppe kan du isolere problemet til en bestemt skriverkassett.

Del

Skriverkassett

1

Gul

2

Cyan

3

Svart

4

Magenta

Hvis det forekommer prikker eller streker i én av gruppene, må du skifte den tilhørende

skriverkassetten.

Hvis det forekommer prikker i flere enn én gruppe, må du skrive ut et renseark. Hvis dette ikke

løser problemet, må du se etter om prikkene alltid er av samme farge, for eksempel magenta

prikker i alle de fem fargestripene. Hvis alle prikkene er av samme farge, må du skifte den

skriverkassetten.

Kontakt HP hvis det forekommer streker i flere av fargestripene. Da er det sannsynligvis en annen

komponent enn skriverkassetten som er årsaken til problemet.

Kontrollere om skriverkassetten er skadet

1.

Ta skriverkassetten ut av produktet, og kontroller at forseglingstapen er fjernet.

2.

Kontroller om minnebrikken er skadet.

NOWW

Løse problemer med rekvisita

75

background image

3.

Kontroller overflaten på den grønne bildetrommelen på undersiden av skriverkassetten.

FORSIKTIG:

Ikke ta på den grønne valsen (bildetrommelen) på undersiden av skriverkassetten.

Fingeravtrykk på bildetrommelen kan gi utskriftskvalitetsproblemer.

4.

Skift skriverkassetten hvis det er riper, fingermerker eller andre skader på bildetrommelen.

5.

Hvis bildetrommelen ikke ser ut til å være skadet, kan du vende skriverkassetten forsiktig frem og

tilbake noen ganger og deretter sette den i på nytt. Skriv ut noen få sider for å se om problemet er

løst.