HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Gjentatte feiltrykk

background image

Gjentatte feiltrykk

Hvis feiltrykk gjentas med noen av følgende intervaller på siden, kan det skyldes en skadet

skriverkassett.

22 mm

27 mm

28 mm

75 mm

76

Kapittel 7 Skriverkassetter

NOWW