HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Pakke ned produktet

background image

Pakke ned produktet

Hvis HP Customer Care konkluderer med at produktet må returneres til HP for reparasjon, følger du

disse trinnene for å pakke ned produktet før det sendes.

FORSIKTIG:

Transportskade som følge av mangelfull pakking er kundens ansvar.

1.

Fjern og ta vare på skriverkassettene.

FORSIKTIG:

Det er svært viktig å fjerne skriverkassettene før du sender produktet. En

skriverkassett som er igjen i produktet under frakt, kan lekke og søle til produktmotoren og andre

deler med toner.

Du kan forhindre skade på skriverkassettene ved å unngå å berøre valsene og ved å oppbevare

dem slik at de ikke utsettes for lys.

2.

Fjern og behold strømkabelen, grensesnittkabelen og eventuelt ekstrautstyr.

3.

Legg om mulig ved utskriftseksempler og 50 til 100 ark som ikke er skrevet ut på riktig måte.

4.

I USA ringer du HPs kundestøtte for å be om ny emballasje. I andre områder bruker du om mulig

det opprinnelige pakkematerialet.

NOWW

Pakke ned produktet

195

background image

196

Tillegg B Service og støtte

NOWW