HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Meldingstyper på kontrollpanelet

background image

Meldingstyper på kontrollpanelet

Kontrollpanelmeldingene viser den gjeldende produktstatusen eller situasjoner som kan kreve at du gjør

noe.

Varsler og advarsler vises midlertidig, og det kan hende at du må bekrefte meldingen ved å trykke på

OK

for å fortsette, eller at du må trykke på Avbryt for å avbryte jobben. I forbindelse med enkelte

varsler og advarsler kan det hende at jobben ikke er komplett, eller at utskriftskvaliteten påvirkes. Hvis

varselet eller advarselen er relatert til utskrifter og funksjonen for å fortsette automatisk er aktivert, vil

produktet prøve å fortsette utskriftsjobben etter at advarselen har blitt vist i 10 sekunder uten

bekreftelse.

Alvorlige feilmeldinger indikerer en kritisk feil. Det kan hende at du kan løse problemet ved å slå

produktet av og på igjen. Hvis den alvorlige feilen vedvarer, kan det hende at produktet trenger

service.