HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Gjenopprette fabrikkinnstillinger

background image

Gjenopprette fabrikkinnstillinger

Ved gjenoppretting av standardinnstillingene tilbakestilles alle produkt- og nettverksinnstillinger til

fabrikkstandardene. Sideantall, skuffstørrelse eller språk blir ikke tilbakestilt. Følg trinnene nedenfor for

å gjenopprette fabrikkinnstillingene.

FORSIKTIG:

Ved gjenoppretting av standardinnstillingene tilbakestilles alle innstillinger til

fabrikkstandarder, og alle sider som er lagret i minnet, blir slettet. Produktet startes deretter automatisk

på nytt.

1.

Trykk på

OK

-knappen på kontrollpanelet for å åpne menyene.

2.

Åpne følgende menyer:

Service

Gjenopprett standardinnstillinger

Produktet starter automatisk på nytt.

NOWW

Gjenopprette fabrikkinnstillinger

137