HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Koble produktet til et trådløst nettverk med WPS ved hjelp av menyene på kontrollpanelet

background image

Koble produktet til et trådløst nettverk med WPS ved hjelp av menyene på kontrollpanelet

1.

Trykk på trådløs-knappen foran på produktet. Se etter om elementet Trådløs meny har åpnet

seg på kontrollpanelet. Hvis det ikke har åpnet seg, følger du disse trinnene:

a. Trykk på

OK

-knappen på kontrollpanelet for å åpne menyene.

b. Åpne følgende menyer:

Nettverksoppsett

Trådløs meny

2.

Velg elementet WPS-oppsett.

3.

Bruk én av følgende fremgangsmåter for å fullføre konfigureringen:

Trykknapp: Velg alternativet Trykknapp, og følg instruksjonene på kontrollpanelet. Det

kan ta noen minutter å opprette den trådløse tilkoblingen.

PIN-KODE: Velg alternativet Generer PIN. Produktet genererer en unik PIN-kode som du

må skrive inn på den trådløse ruterens konfigureringsside. Det kan ta noen minutter å

opprette den trådløse tilkoblingen.

4.

På datamaskinen åpner du Apple-menyen , klikker på menyen Systemvalg og klikker deretter
på ikonet Utskrift og faks.

5.

Klikk på plusstegnet (+) nederst i venstre hjørne av kolonnen Skrivernavn.

Mac OS X bruker som standard Bonjour-metoden til å finne produktet i det lokale nettverket og

legge det til på popup-menyen for skrivere. Denne metoden passer best i de fleste situasjoner. Hvis

Mac OS X ikke finner HP-skriverdriveren, vises det en feilmelding. Installer programvaren på nytt.

6.

Skriv ut en side fra et hvilket som helst program for å kontrollere at programvaren er riktig

installert.

MERK:

Hvis denne fremgangsmåten ikke fører frem, kan du prøve å ta i bruk det trådløse nettverket

ved hjelp av USB-kabelmetoden.