HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Rengjøre produktet

background image

Rengjøre produktet

Under utskrift kan det samle seg opp papir, toner og støvpartikler inne i produktet. Over tid kan en slik

oppsamling føre til problemer med utskriftskvaliteten, for eksempel tonerflekker eller tonersøl. Dette

produktet har en rensemodus som kan rette opp og forhindre disse problemene.

1.

Trykk på

OK

-knappen på kontrollpanelet for å åpne menyene.

2.

Åpne følgende menyer:

Service

Renseark

3.

Legg vanlig papir i skuff 1, og trykk deretter på

OK

-knappen for å starte renseprosessen. Vent til

renseprosessen er fullført. Kast siden som blir skrevet ut.

MERK:

På modeller som ikke har en automatisk tosidigenhet, skriver produktet ut den første

siden og ber deg deretter om å fjerne arket fra utskuffen og mate det i skuff 1 på nytt med samme

retning.