HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Tildeling av minne

background image

Tildeling av minne

Verktøy eller jobber du laster ned til produktet, inneholder av og til ressurser (for eksempel skrifter,

makroer eller mønstre). Ressurser som internt er merket som permanente, forblir i produktminnet til du

slår av produktet.

NOWW

Installere minne-DIMM-moduler

129

background image

Følg disse retningslinjene hvis du vil merke ressurser som permanente med PDL-funksjonen (page

description language). For tekniske detaljer, se en aktuell PDL-referanse for PCL eller PS.

Merk bare ressurser som permanente når det er absolutt nødvendig at de forblir i minnet mens

produktet er slått på.

Send permanente ressurser til produktet bare i begynnelsen av en utskriftsjobb og ikke mens det

skriver ut.

MERK:

Overbruk av permanente ressurser eller nedlasting av dem mens produktet skriver ut, kan

påvirke produktets ytelse eller evne til å skrive ut kompliserte sider.

130

Kapittel 10 Administrere og vedlikeholde

NOWW