HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series Help

background image

LASERJET PRO 300 COLOR

LASERJET PRO 400 COLOR

Gebruikershandleiding

M351

M451

background image
background image

HP LaserJet Pro 300 color M351 en
HP LaserJet Pro 400 color M451

Gebruikershandleiding

background image

Copyright en licentie

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Verveelvoudiging, bewerking en vertaling

zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming zijn verboden, behalve zoals

toegestaan door het auteursrecht.

De informatie in dit document kan zonder

vooraankondiging worden gewijzigd.

De enige garantie voor producten en

services van HP wordt uiteengezet in de

garantieverklaring die bij dergelijke

producten en services wordt geleverd. Niets

in deze verklaring mag worden opgevat als

een aanvullende garantie. HP is niet

aansprakelijk voor technische of

redactionele fouten of weglatingen in deze

verklaring.

Edition 1, 10/2014

Onderdeelnummer: CE955-91001

Handelsmerken

Adobe

®

, Acrobat

®

en PostScript

®

zijn

handelsmerken van Adobe Systems

Incorporated.

Intel® Core™ is een handelsmerk van Intel

Corporation in de Verenigde Staten en

andere landen/regio's.

Java™ is een handelsmerk van Sun

Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP en

Windows Vista® zijn in de Verenigde

Staten gedeponeerde handelsmerken van

Microsoft Corporation.

UNIX

®

is een gedeponeerd handelsmerk van

The Open Group.

ENERGY STAR en het ENERGY STAR-logo

zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde

merken.

background image

Symbolen in deze handleiding

TIP:

Bij Tip vindt u handige tips of sneltoetsen.

OPMERKING:

Bij Opmerking vindt u belangrijke informatie, zoals een toelichting bij een concept of

uitleg van een taak.

VOORZICHTIG:

Dit geeft aan dat u bepaalde procedures moet volgen om te voorkomen dat

gegevens verloren gaan of het apparaat wordt beschadigd.

WAARSCHUWING!

Waarschuwingen geven aan dat u bepaalde procedures moet volgen om te

voorkomen dat letsel ontstaat, gegevens onherroepelijk verloren gaan of het apparaat zwaar wordt

beschadigd.

NLWW

iii

background image

iv

Symbolen in deze handleiding

NLWW

background image

Inhoudsopgave

1 Informatie over het apparaat ........................................................................................... 1

Productvergelijking ................................................................................................................... 2
Milieuvriendelijke functies ......................................................................................................... 4
Toegankelijkheidsfuncties .......................................................................................................... 4
Productaanzichten .................................................................................................................... 5

Vooraanzicht ............................................................................................................ 5
Achteraanzicht ......................................................................................................... 6
Interfaceaansluitingen ................................................................................................ 6
Locatie van serienummer en modelnummer ................................................................... 7
Layout bedieningspaneel ............................................................................................ 8

2 Menu's van het bedieningspaneel ..................................................................................... 9

Menu HP webservices ............................................................................................................. 10
Menu Rapporten .................................................................................................................... 11
Menu Snelformulieren ............................................................................................................. 12
Menu Systeeminst. ................................................................................................................. 13
Menu Service ........................................................................................................................ 18
Menu Netwerkinstellingen ....................................................................................................... 19

3 Software voor Windows ................................................................................................. 21

Ondersteunde besturingssystemen en printerdrivers voor Windows .............................................. 22
Selecteer de juiste printerdriver voor Windows .......................................................................... 22

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 24

Installatiemodi UPD .................................................................................. 24

Instellingen van de afdruktaak wijzigen voor Windows ............................................................... 25

Prioriteit van afdrukinstellingen ................................................................................. 25
De instellingen voor alle afdruktaken wijzigen totdat het softwareprogramma wordt
gesloten ................................................................................................................. 25
De standaardinstellingen voor alle afdruktaken wijzigen .............................................. 26
De configuratie-instellingen van het product wijzigen ................................................... 26

De printerdriver verwijderen uit Windows ................................................................................. 27

NLWW

v

background image

Ondersteunde hulpprogramma's voor Windows ........................................................................ 28

Overige onderdelen en hulpprogramma's van Windows ............................................. 28

Software voor andere besturingssystemen ................................................................................. 28

4 Het apparaat gebruiken met Mac ................................................................................... 29

Software voor Mac ................................................................................................................ 30

Ondersteunde besturingssystemen en printerdrivers voor Mac ....................................... 30
Software installeren op Mac-besturingssystemen .......................................................... 30

Software installeren op Mac-computers waarop het apparaat rechtstreeks is
aangesloten ............................................................................................. 30
Software installeren op Mac-computers in een bekabeld netwerk ................... 31

Het IP-adres configureren ........................................................... 31
De software installeren ............................................................... 31

Software installeren op Mac-computers in een draadloos netwerk .................. 31

Het apparaat met WPS met een draadloos netwerk verbinden via
de menu's van het bedieningspaneel ........................................... 32
Het apparaat met een USB-kabel aansluiten op een draadloos
netwerk .................................................................................... 32

De printerdriver verwijderen uit Mac-besturingssystemen .............................................. 33
Prioriteit voor afdrukinstellingen voor Mac .................................................................. 33
Instellingen van de printerdriver wijzigen voor Mac ..................................................... 34

De instellingen voor alle afdruktaken wijzigen totdat het softwareprogramma
wordt gesloten ......................................................................................... 34
De standaardinstellingen voor alle afdruktaken wijzigen ............................... 34
De configuratie-instellingen van het product wijzigen .................................... 34

Software voor Mac-computers ................................................................................... 34

HP Utility voor Mac .................................................................................. 34

HP Utility openen ...................................................................... 35
Functies van HP Utility ................................................................ 35

Ondersteunde hulpprogramma's voor Mac ................................................. 35

Geïntegreerde webserver van HP ................................................ 35
HP ePrint .................................................................................. 35
AirPrint .................................................................................... 36

Basistaken afdrukken in Mac ................................................................................................... 37

Een afdruktaak annuleren op de Mac ........................................................................ 37
De papiersoort en het papierformaat wijzigen op de Mac ........................................... 37
Het documentformaat wijzigen of een aangepast papierformaat afdrukken op de Mac ... 37
Voorinstellingen voor afdrukken maken op de Mac ..................................................... 38
Een voorbeeld afdrukken op de Mac ......................................................................... 38
Watermerken gebruiken op de Mac .......................................................................... 38
Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken in Mac .............................................. 39

vi

NLWW

background image

Afdrukken op beide zijden van het papier (duplex) in Mac .......................................... 39
De kleuropties instellen op de Mac ............................................................................ 40

AirPrint gebruiken .................................................................................................................. 41
Problemen oplossen met Mac .................................................................................................. 42

5 Het product verbinden met Windows .............................................................................. 43

Disclaimer voor printer delen ................................................................................................... 44
Verbinden met USB ................................................................................................................ 44

Cd-installatie .......................................................................................................... 44

Aansluiten op een netwerk met Windows .................................................................................. 45

Ondersteunde netwerkprotocollen ............................................................................. 45
Het apparaat installeren op een bekabeld netwerk met Windows ................................. 45

Het IP-adres verkrijgen .............................................................................. 45
De software installeren .............................................................................. 46

Het apparaat op een draadloos netwerk aansluiten in Windows (alleen draadloze
modellen) ............................................................................................................... 46

Het apparaat aansluiten op een draadloos netwerk met WPS ........................ 47
Het apparaat met WPS met een draadloos netwerk verbinden via de menu's
van het bedieningspaneel ......................................................................... 47
Het apparaat met een USB-kabel aansluiten op een draadloos netwerk .......... 47
De software voor een draadloos apparaat installeren dat momenteel op het
netwerk is aangesloten ............................................................................. 48

IP-netwerkinstellingen configureren met Windows ........................................................ 49

Netwerkinstellingen weergeven of wijzigen ................................................. 49
Het wachtwoord van het apparaat instellen of wijzigen ................................ 49
IPv4 TCP/IP-parameters handmatig configureren via het bedieningspaneel ..... 50
Instellingen voor koppelingssnelheid en duplex ............................................ 51

6 Papier en afdrukmateriaal ............................................................................................. 53

Papiergebruik begrijpen ......................................................................................................... 54
De printerdriver aanpassen aan de papiersoort en het papierformaat in Windows ........................ 55
Ondersteunde papierformaten ................................................................................................. 56
Ondersteunde papiersoorten en ladecapaciteit .......................................................................... 58
Papierladen vullen .................................................................................................................. 61

Lade 1 vullen .......................................................................................................... 61
Lade 2 of de optionele lade 3 vullen ......................................................................... 62

Laden configureren ................................................................................................................ 64

7 Printcartridges ................................................................................................................ 65

Informatie over printcartridges ................................................................................................. 66
Aanzichten van benodigdheden .............................................................................................. 67

NLWW

vii

background image

Aanzicht van printcartridge ...................................................................................... 67

Printcartridges beheren ........................................................................................................... 68

Instellingen voor printcartridges wijzigen ................................................................... 68

Afdrukken wanneer een printcartridge het einde van de geschatte levensduur
heeft bereikt ............................................................................................ 68
De instellingen voor Bij zeer laag niveau in- of uitschakelen via het
bedieningspaneel ..................................................................................... 68
Afdrukken met EconoMode ....................................................................... 69

Toebehoren bewaren en recyclen .............................................................................. 69

Benodigdheden recyclen ........................................................................... 69
Opslag van printcartridges ........................................................................ 70
Beleid van HP ten aanzien van printcartridges die niet van HP zijn ................ 70

Anti-namaakwebsite van HP ..................................................................................... 70

Instructies voor vervanging ...................................................................................................... 71

De printcartridges vervangen .................................................................................... 71

Problemen met benodigdheden oplossen .................................................................................. 75

De printcartridges controleren ................................................................................... 75

De statuspagina voor benodigdheden afdrukken .......................................... 76
De afdrukkwaliteitspagina interpreteren ...................................................... 77
De printcartridge controleren op beschadigingen ......................................... 77
Herhaalde fouten ..................................................................................... 78

Berichten op het bedieningspaneel over benodigdheden interpreteren ........................... 79

10.XXXX Toebehorenfout ........................................................................... 79
Benodigdh. laag ...................................................................................... 79
Cartridge <kleur>installeren ...................................................................... 79
Cyaan cartridge bijna leeg ....................................................................... 80
Cyaan op verkeerde plaats ....................................................................... 80
Cyaan vrijwel leeg ................................................................................... 80
Gebr. toebehoren in gebr. ........................................................................ 80
Gebruikt <kleur> geplaatst [OK] voor doorgaan. ......................................... 81
Gebruikt <kleur> in gebruik ....................................................................... 81
Geel op verkeerde plaats .......................................................................... 81
Geel vrijwel leeg ...................................................................................... 81
Gele cartridge bijna leeg .......................................................................... 82
Haal transportbeveiligingen van cartridges .................................................. 82
Haal transportbeveiliging van <kleur> cartridge ........................................... 82
Incompatibel <kleur> ................................................................................ 82
Magenta cartridge bijna leeg .................................................................... 82
Magenta op verkeerde plaats .................................................................... 83
Magenta vrijwel leeg ................................................................................ 83
Niet-ondersteund <kleur> [OK] voor doorgaan. ........................................... 83

viii

NLWW

background image

Origineel HP-onderdeel geplaatst ............................................................... 84
Verkeerde onderdelen .............................................................................. 84
Vervang <kleur> ...................................................................................... 84
Zwarte cartridge bijna leeg ....................................................................... 84
Zwart op verkeerde plaats ......................................................................... 84
Zwart vrijwel leeg .................................................................................... 85

8 Afdruktaken ................................................................................................................... 87

Een afdruktaak annuleren ....................................................................................................... 88
Basistaken afdrukken in Windows ............................................................................................ 89

De printerdriver openen met Windows ...................................................................... 89
Hulp krijgen bij een afdrukoptie met Windows ........................................................... 90
Het aantal af te drukken exemplaren wijzigen met Windows ........................................ 90
Aangepaste afdrukinstellingen opslaan die u opnieuw wilt gebruiken met Windows ....... 90

Een afdruksnelkoppeling gebruiken met Windows ........................................ 90
Afdruksnelkoppelingen maken ................................................................... 92

De afdrukkwaliteit verbeteren met Windows ............................................................... 94

Het papierformaat selecteren met Windows ................................................ 94
Een aangepast papierformaat selecteren met Windows ................................ 94
De papiersoort selecteren met Windows ..................................................... 95
De papierlade selecteren met Windows ...................................................... 95

Dubbelzijdig afdrukken (duplex) met Windows ........................................................... 95

Handmatig dubbelzijdig afdrukken met Windows ........................................ 95
Automatisch dubbelzijdig afdrukken met Windows ...................................... 97

Meerdere pagina's per vel afdrukken met Windows .................................................... 98
De afdrukstand selecteren met Windows .................................................................. 100
Kleuropties instellen met Windows .......................................................................... 101

HP ePrint gebruiken .............................................................................................................. 103
Geavanceerde taken afdrukken in Windows ........................................................................... 104

Gekleurde tekst afdrukken in zwart-wit (grijswaarden) met Windows ........................... 104
Afdrukken op voorbedrukt briefpapier of voorbedrukte formulieren met Windows ......... 104
Met Windows afdrukken op speciaal papier, etiketten of transparanten ....................... 106
De eerste of laatste pagina op ander papier drukken met Windows ............................ 109
Een document aanpassen aan paginagrootte met Windows ....................................... 111
Een watermerk aan een document toevoegen in Windows ......................................... 112
Een brochure maken met Windows ......................................................................... 113

9 Kleur ............................................................................................................................ 115

Kleur aanpassen .................................................................................................................. 116

Het kleurthema van een afdruktaak wijzigen ............................................................ 116
De kleuropties wijzigen .......................................................................................... 117

NLWW

ix

background image

handmatige kleuropties .......................................................................................... 117

HP EasyColor gebruiken ....................................................................................................... 119
Kleuren aanpassen aan uw computerscherm ........................................................................... 120

10 Beheer en onderhoud ................................................................................................. 121

Informatiepagina’s afdrukken ................................................................................................ 122
De geïntegreerde webserver van HP gebruiken ........................................................................ 123

De geïntegreerde webserver van HP openen ............................................................ 123
Functies van de geïntegreerde webserver van HP ...................................................... 123

HP Web Jetadmin software gebruiken .................................................................................... 124
Functies voor apparaatbeveiliging .......................................................................................... 124

Een systeemwachtwoord instellen ............................................................................ 124

Instellingen voor efficiënt gebruik ........................................................................................... 126

Afdrukken met EconoMode .................................................................................... 126
PowerSave-modi ................................................................................................... 126

Slaapstand instellen ................................................................................ 126
De Autom. uitschakelen instellen .............................................................. 127

Archiefafdrukken ................................................................................................... 127

Geheugen-DIMM's installeren ................................................................................................ 128

Geheugen-DIMM's installeren ................................................................................. 128
Geheugen inschakelen ........................................................................................... 132
De installatie van DIMM-modules controleren ............................................................ 133
Geheugen toewijzen ............................................................................................. 133

Het product reinigen ............................................................................................................. 134
Productupdates .................................................................................................................... 134

11 Problemen oplossen ................................................................................................... 135

Zelfhulp .............................................................................................................................. 136
Controlelijst voor het oplossen van algemene problemen ........................................................... 137

Factoren die de prestaties van het product beïnvloeden ............................................. 138

Fabrieksinstellingen herstellen ................................................................................................ 139
Berichten op het bedieningspaneel ......................................................................................... 140

Soorten berichten op het bedieningspaneel .............................................................. 140
Berichten op het bedieningspaneel .......................................................................... 140

10.XXXX Toebehorenfout ......................................................................... 140
49 Fout Schakel uit/in ............................................................................ 141
50.X Fuserfout Schakel uit/in ................................................................... 141
51.XX Fout Schakel uit/in ........................................................................ 141
54.XX Fout Schakel uit/in ........................................................................ 141
55.X Fout Schakel uit/in ......................................................................... 142
57 Ventil.-fout Schakel uit/in ................................................................... 142

x

NLWW

background image

59.X Fout Schakel uit/in ......................................................................... 142
79 Fout Schakel uit/in ............................................................................ 143
79 Servicefout Schakel uit/in ................................................................... 143
Achterklep open ..................................................................................... 143
Afdruk mislukt, druk op OK. Als fout blijft, zet uit en aan. ............................ 143
Ander formaat in lade # Plaats <formaat> Druk op [OK] ............................ 144
Apparaatfout Druk op [OK] ..................................................................... 144
Benodigdh. laag .................................................................................... 144
Cartridge <kleur>installeren .................................................................... 144
Cyaan cartridge bijna leeg ..................................................................... 144
Cyaan op verkeerde plaats ..................................................................... 145
Cyaan vrijwel leeg ................................................................................. 145
Foute afdruk Druk op [OK] ...................................................................... 145
Gebr. toebehoren in gebr. ...................................................................... 146
Gebruikt <kleur> geplaatst [OK] voor doorgaan. ....................................... 146
Gebruikt <kleur> in gebruik ..................................................................... 146
Geel op verkeerde plaats ........................................................................ 146
Geel vrijwel leeg .................................................................................... 146
Gele cartridge bijna leeg ........................................................................ 147
Haal transportbeveiligingen van cartridges ................................................ 147
Haal transportbeveiliging van <kleur> cartridge ......................................... 147
Handm. Dubbelz. Plaats lade <X> Druk op [OK] ....................................... 147
Handm. invoer <TYPE> <FORMAAT> Druk op [OK] voor beschikbaar
afdrukmateriaal ..................................................................................... 148
Incompatibel <kleur> .............................................................................. 148
Magenta cartridge bijna leeg .................................................................. 148
Magenta op verkeerde plaats .................................................................. 148
Magenta vrijwel leeg .............................................................................. 148
Niet-ondersteund <kleur> [OK] voor doorgaan. ......................................... 149
Ongeld. stuurpr. Druk op [OK] ................................................................ 149
Origineel HP-onderdeel geplaatst ............................................................. 149
Plaats lade # <SOORT> <FORMAAT> ..................................................... 149
Plaats lade <X> Druk op [OK] voor beschikbaar afdrukmateriaal ................. 150
Plaats lade 1 <SOORT> <FORMAAT> ..................................................... 150
Reinigen. . . .......................................................................................... 150
Storing in <locatie> ................................................................................ 150
Storing in lade # Verhelp storing en Druk op [OK] ..................................... 150
Te weinig geheugen Druk op [OK] ........................................................... 151
Verkeerde onderdelen ............................................................................ 151
Vervang <kleur> .................................................................................... 151
Voorklep open ....................................................................................... 151

NLWW

xi

background image

Vul lade 1 met gewoon <FORMAAT> Reinigingsmodus [OK] voor start ........ 152
Zwarte cartridge bijna leeg ..................................................................... 152
Zwart op verkeerde plaats ....................................................................... 152
Zwart vrijwel leeg .................................................................................. 152

Papier wordt niet goed ingevoerd of loopt vast ........................................................................ 153

Het apparaat pakt geen papier op .......................................................................... 153
Het apparaat pakt meerdere vellen papier op. ......................................................... 153
Papierstoringen voorkomen .................................................................................... 153

Storingen verhelpen ............................................................................................................. 155

Storingslocaties ..................................................................................................... 155
Papierstoringen in lade 1 verhelpen ........................................................................ 156
Papierstoringen in lade 2 verhelpen ........................................................................ 157
Storingen in het fusergebied verhelpen .................................................................... 158
storingen verhelpen in de uitvoerbak ....................................................................... 160
Papierstoringen verhelpen in de duplexeenheid (alleen modellen met dubbelzijdig
afdrukken) ............................................................................................................ 160

De afdrukkwaliteit verbeteren ................................................................................................ 163

Gebruik de juiste instelling voor de papiersoort in de printerdriver. ............................. 163

De instelling voor de papiersoort wijzigen in Windows ............................... 163
De instelling voor de papiersoort wijzigen in Mac ...................................... 163

De kleurinstellingen aanpassen in de printerdriver ..................................................... 164

Het kleurthema van een afdruktaak wijzigen ............................................. 164
De kleuropties wijzigen ........................................................................... 165

Papier gebruiken dat voldoet aan de specificaties van HP .......................................... 165
Een reinigingspagina afdrukken .............................................................................. 166
Het apparaat kalibreren om de kleuren uit te lijnen ................................................... 166
De printcartridges controleren ................................................................................. 167

De statuspagina voor benodigdheden afdrukken ........................................ 168
De afdrukkwaliteitspagina interpreteren .................................................... 169
De printcartridge controleren op beschadigingen ....................................... 169
Herhaalde fouten ................................................................................... 170

De printerdriver gebruiken die het beste aan uw afdrukbehoeften voldoet .................... 170

Het apparaat drukt niet of langzaam af .................................................................................. 172

Het apparaat drukt niet af ...................................................................................... 172
Het apparaat drukt langzaam af ............................................................................. 173

Verbindingsproblemen met het apparaat oplossen ................................................................... 174

Problemen met rechtstreekse verbindingen oplossen .................................................. 174
Netwerkproblemen oplossen .................................................................................. 174

Slechte fysieke verbinding ....................................................................... 174
De computer maakt gebruik van een onjuist IP-adres voor dit apparaat ......... 174
De computer kan niet met het apparaat communiceren ............................... 175

xii

NLWW

background image

Het apparaat maakt gebruik van de verkeerde koppelings- en
duplexinstellingen voor het netwerk .......................................................... 175
Nieuwe softwareprogramma's zorgen mogelijk voor
compatibiliteitsproblemen ........................................................................ 175
Uw computer of werkstation is mogelijk niet juist ingesteld .......................... 175
Het apparaat is uitgeschakeld of andere netwerkinstellingen zijn niet juist ..... 175

Problemen met draadloze netwerken oplossen ......................................................................... 176

Controlelijst draadloze verbinding ........................................................................... 176
Op het bedieningspaneel wordt het volgende bericht weergegeven: De draadloze
functie van dit apparaat is uitgeschakeld. ................................................................ 177
Er kan niet worden afgedrukt met het apparaat na het voltooien van de draadloze
configuratie .......................................................................................................... 177
Er kan niet worden afgedrukt met het apparaat en op de computer is een firewall van
derden geïnstalleerd .............................................................................................. 177
De draadloze verbinding functioneert niet meer nadat de draadloze router of het
apparaat is verplaatst ............................................................................................ 178
Er kunnen geen computers meer worden aangesloten op het draadloos apparaat ......... 178
De verbinding van het draadloos apparaat wordt verbroken wanneer er verbinding
wordt gemaakt met een virtueel privénetwerk. .......................................................... 178
Het netwerk wordt niet weergegeven in de lijst met draadloze netwerken .................... 179
Het draadloos netwerk functioneert niet ................................................................... 179

Problemen met de productsoftware in Windows oplossen ......................................................... 180
Problemen met de productsoftware oplossen in Mac ................................................................. 182

De printerdriver wordt niet in de lijst met printers en faxapparaten weergegeven .......... 182
De apparaatnaam wordt niet weergegeven in de lijst met printers en faxapparaten ...... 182
De printerdriver zorgt er niet automatisch voor dat het geselecteerde apparaat wordt
weergegeven in de lijst met printers en faxapparaten ................................................ 182
Er is geen afdruktaak verzonden naar het apparaat van uw keuze .............................. 183
Wanneer het apparaat met een USB-kabel is aangesloten, wordt het apparaat niet
weergegeven in de lijst met printers en faxapparaten nadat de driver is geselecteerd .... 183
Bij USB-verbindingen wordt er een algemene printerdriver gebruikt ............................. 183

Bijlage A Benodigdheden en accessoires .......................................................................... 185

Onderdelen, accessoires en benodigdheden bestellen .............................................................. 186
Onderdeelnummers .............................................................................................................. 186

Bijlage B Service en ondersteuning .................................................................................. 187

Beperkte garantieverklaring van Hewlett-Packard ..................................................................... 188
De Premium Protection Warranty van HP: Beperkte-garantieverklaring voor de LaserJet-
printcartridge ...................................................................................................................... 190
Op de printcartridge opgeslagen gegevens ............................................................................ 191
Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ............................................................................... 192

NLWW

xiii

background image

OpenSSL ............................................................................................................................. 195
Klantondersteuning ............................................................................................................... 196
Het product opnieuw verpakken ............................................................................................ 197

Bijlage C Apparaatspecificaties ........................................................................................ 199

Fysieke specificaties ............................................................................................................. 200
Stroomverbruik, stroomvoorzieningsspecificaties en geluidsuitstoot ............................................. 200
Omgevingsspecificaties ........................................................................................................ 200

Bijlage D Overheidsinformatie ......................................................................................... 201

FCC-voorschriften ................................................................................................................. 202
Milieuvriendelijke producten .................................................................................................. 203

Milieubescherming ................................................................................................ 203
Ozonproductie ..................................................................................................... 203
Lager energieverbruik ............................................................................................ 203
Tonerverbruik ....................................................................................................... 203
Papierverbruik ...................................................................................................... 203
Plastic onderdelen ................................................................................................. 204
Afdrukbenodigdheden voor HP LaserJet ................................................................... 204
Instructies voor retourneren en recyclen .................................................................... 204

Verenigde Staten en Puerto Rico .............................................................. 204

Inleveren van meerdere items (meer dan één cartridge) ................ 204
Enkele retourzendingen ............................................................ 205
Verzenden .............................................................................. 205

Inzameling buiten de V.S. ....................................................................... 205

Papier .................................................................................................................. 205
Materiaalbeperkingen ........................................................................................... 205
Voorschriften voor het afdanken van apparaten voor privé-huishoudens in de Europese
Unie .................................................................................................................... 206
Chemische stoffen ................................................................................................. 206
Material Safety Data Sheet (MSDS, chemiekaart) ...................................................... 206
Meer informatie .................................................................................................... 207

Conformiteitsverklaring ......................................................................................................... 208
Verklaring van conformiteit (draadloze modellen) .................................................................... 210
Veiligheidsverklaringen ......................................................................................................... 212

Laserverklaring ..................................................................................................... 212
Canadese DOC-voorschriften ................................................................................. 212
VCCI-verklaring (Japan) ......................................................................................... 212
Instructies voor netsnoer ......................................................................................... 212
Netsnoerverklaring (Japan) ..................................................................................... 213
EMC-verklaring (Korea) .......................................................................................... 213

xiv

NLWW

background image

Laserverklaring voor Finland ................................................................................... 213
GS-verklaring (Duitsland) ........................................................................................ 215
Tabel met chemicaliën (China) ................................................................................ 215
Verklaring over de beperking van gevaarlijke stoffen statement (Turkije) ...................... 215
Verklaring betreffende beperkingen op schadelijke stoffen (Oekraïne) ......................... 215

Aanvullende voorschriften voor draadloze producten ............................................................... 216

FCC-voorschriften—Verenigde Staten ...................................................................... 216
Australische verklaring ........................................................................................... 216
Braziliaanse ANATEL-verklaring .............................................................................. 216
Canadese verklaringen .......................................................................................... 216
Wettelijk voorschrift van Europese Unie ................................................................... 216
Kennisgeving voor gebruik in Frankrijk .................................................................... 217
Kennisgeving voor gebruik in Rusland ..................................................................... 217
Koreaanse verklaring ............................................................................................. 217
Taiwanese verklaring ............................................................................................. 218
Telecommarkering Vietnam voor door ICTQC goedgekeurde producten ...................... 218

Index ............................................................................................................................... 219

NLWW

xv

background image

xvi

NLWW