HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Өнім конфигурациясының параметрлерін өзгерту

background image

Өнім конфигурациясының параметрлерін өзгерту

1.

Windows XP, Windows Server 2003 жəне Windows Server 2008 (стандартты
Бастау мəзірінің көрінісін пайдалану

): Start (Бастау) батырмасын, одан соң Printers

and Faxes (Принтерлер мен факстар) батырмасын басыңыз.

Windows XP, Windows Server 2003 жəне Windows Server 2008 (Классикалық
Бастау мəзірінің көрінісін пайдалану

): Start (Бастау), Settings (Параметрлер) жəне

Printers (Принтерлер) опцияларын таңдаңыз.

Windows Vista: Start (Бастау) мəзіріндегі Control Panel (Басқару панелі) тармағын
нұқып

, одан кейін Hardware and Sound (Аппараттық құралдар жəне Дыбыс) санатында

Printer (Принтер) тармағын таңдаңыз.

Windows 7: Start (Бастау) түймешігін басып, Devices and Printers (Құрылғылар мен
драйверлер

) тармағын таңдаңыз.

2.

Драйвер белгішесін тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып

, Properties (Сипаттар) немесе

Printer properties (Принтер сипаттары) мəзірін таңдаңыз.

3.

Алдымен

Device Settings (Құрылғы параметрлері) жиекбелгісін шертіңіз.

26

Бап

3 Windows жүйесіне арналған бағдарламалық құрал

KKWW