HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Сілтеме жылдамдығы және дуплекстеу параметрлері

background image

Сілтеме жылдамдығы жəне дуплекстеу параметрлері

ЕСКЕРІМ:

Бұл ақпарат тек

Ethernet желілеріне ғана қатысты. Оның сымсыз желілерге қатысы

жоқ

.

ЕСКЕРІМ:

Байланыс жылдамдығының параметрін дұрыс емес өзгерту өнім мен басқа желілік

құрылғылар арасындағы байланысқа жол бермеуі мүмкін

. Көп жағдайларда өнім автоматты

режимде қалуы тиіс

. Өзгерістер өнімнің өшуіне, сосын қосылуына себеп болуы мүмкін.

Өзгертулер өнім бос тұрған кезде ғана енгізілуі тиіс

.

1.

Басқару тасындағы

OK

түймешігін басу арқылы мəзірлерді ашыңыз

.

2.

Мына мəзірлерді ашыңыз

:

Желіні орнату

Байланыс жылдамдығы

3.

Келесі параметрлердің бірін таңдау үшін бағыт көрсеткіш батырмаларды пайдаланыңыз

.

Automatic (Aвтоматты)

10T Толық

10T Орташа

100TX Толық

100TX Орташа

ЕСКЕРІМ:

Параметр сіз қосылатын желілік өнімге

(желілік хаб, қосқыш, шлюз,

маршруттауыш немесе компьютер

) сəйкес келуі қажет.

4. OK

түймесін басыңыз

. Өнім өшіріліп, қайта қосылады.

KKWW

Желіге

Windows амалдық жүйесі арқылы қосу

53

background image

54

Бап

5 Өнімді Windows амалдық жүйесі арқылы қосу

KKWW