HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Басқару панелінің мәзірлерін пайдалана отырып, өнімді WPS арқылы сымсыз желіге жалғау

background image

Басқару панелінің мəзірлерін пайдалана отырып

, өнімді WPS арқылы сымсыз

желіге жалғау

1.

Өнімнің алдыңғы жағындағы

«Сымсыз байланыс» түймесін басыңыз. Сымсыз байланыс

мəзірі элементінің ашылғанын көру үшін басқару панеліндегі дисплейді қараңыз

. Егер ол

ашылмаған болса

, келесі қадамдарды орындаңыз:

а.

Басқару тасындағы

OK

түймешігін басу арқылы мəзірлерді ашыңыз

.

ə.

Мына мəзірлерді ашыңыз

:

Желіні орнату

Сымсыз байланыс мəзірі

2.

WPS орнату элементін таңдаңыз.

3.

Баптауды орнату үшін келесі əдістердің бірін таңдаңыз

:

Pushbutton (Түйме): Басу түймешігі опциясын таңдап, басқару панеліндегі
нұсқауларды орындаңыз

. Сымсыз байланысты орнату бірнеше минутқа созылуы

мүмкін

.

PIN коды: PIN кодын жасау опциясын таңдаңыз. Өнім, сымсыз маршрутизатордың
баптау экранында терілетін

, бірегей PIN кодын жасайды. Сымсыз байланысты орнату

бірнеше минутқа созылуы мүмкін

.

ЕСКЕРІМ:

Бұл əдіс сəтсіз болса

, USB кабелі арқылы сымсыз желіні пайдаланып көріңіз.

Өнімді сымсыз желіге