HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Беттің бағытын Windows жүйесімен таңдау

background image

Windows жүйесімен таңдау

1.

Бағдарламадағы

File (Файл) мəзірінен

Print (Басып шығару) командасын

басыңыз

.

102

Бап

8 Баспа тапсырмалары

KKWW

background image

2.

Өнімді таңдап

,Сипаттар немесе

Параметрлер түймешігін басыңыз

.

3.

Аяқтау жиекбелгісін басыңыз

.

4.

Бағдар аймағында Кітаптық немесе

Альбомдық опциясын таңдаңыз

.

Беттегі суреттің жоғарғы жағын төмен

қаратып басып шығару үшін

180 градусқа

бұру опциясын таңдаңыз

.