HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Automatski obostrani ispis u sustavu Windows

background image

Ručni obostrani ispis u sustavu Windows

1.

U izborniku File (Datoteka) u programu

odaberite Print (Ispis).

HRWW

Osnovni zadaci ispisa u sustavu Windows

93

background image

2.

Odaberite uređaj, a zatim pritisnite gumb

Svojstva ili Preference.

3.

Pritisnite karticu Završna obrada.

4.

Označite potvrdni okvir Obostrani ispis

(ručni). Pritisnite gumb U redu za ispis prve

strane zadatka.

94

Poglavlje 8 Zadaci ispisa

HRWW

background image

5.

Izvadite ispisani snop papira iz izlaznog

spremnika i ne mijenjajući mu usmjerenje

umetnite ga u ladicu 1 s ispisanom stranom

okrenutom prema dolje.

6.

Na upravljačkoj ploči pritisnite gumb

OK

za

ispis druge strane zadatka.

Automatski obostrani ispis u sustavu Windows

1.

U izborniku File (Datoteka) u programu

odaberite Print (Ispis).

2.

Odaberite uređaj, a zatim pritisnite gumb

Svojstva ili Preference.

HRWW

Osnovni zadaci ispisa u sustavu Windows

95

background image

3.

Pritisnite karticu Završna obrada.

4.

Označite potvrdni okvir Obostrani ispis. Za

ispis zadatka pritisnite gumb U redu.