HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Dodajte vodeni žig u dokument u sustavu Windows

background image

Dodajte vodeni žig u dokument u sustavu Windows

1.

U izborniku File (Datoteka) u programu odaberite Print (Ispis).

2.

Odaberite uređaj, a zatim pritisnite gumb Svojstva ili Preference.

110

Poglavlje 8 Zadaci ispisa

HRWW

background image

3.

Pritisnite karticu Effects (Efekti).

4.

Odaberite vodeni žig iz padajućeg popisa Watermarks (Vodeni žigovi).

Ili za dodavanje novog vodenog žiga pritisnite gumb Edit (Uređivanje). Odredite postavke za

vodeni žig, a zatim pritisnite gumb U redu.

5.

Kako biste vodeni žig ispisali samo na prvoj stranici, odaberite potvrdni okvir First Page Only

(Samo prva stranica). Vodeni žig će se u suprotnom ispisati na svakoj stranici.