HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Dodjeljivanje lozinke sustava

background image

Dodjeljivanje lozinke sustava

Dodijelite lozinku za uređaj kako neovlašteni korisnici ne bi mogli mijenjati postavke uređaja.

1.

Otvorite HP ugrađeni web-poslužitelj unosom IP adrese uređaja u redak za adresu web-

pretraživača.

2.

Pritisnite karticu Settings (Postavke).

3.

Na lijevoj strani zaslona pritisnite izbornik Security (Sigurnost).

4.

U području Sigurnosne postavke uređaja pritisnite gumb Konfiguriranje . . ..

5.

U području Device Password (Lozinka za uređaj) upišite lozinku u okvir New Password

(Nova lozinka) te je ponovite u okviru Verify password (Provjera lozinke).

6.

Pritisnite gumb Apply (Primijeni). Zabilježite lozinku i spremite je na sigurno mjesto.

122

Poglavlje 10 Upravljanje i održavanje

HRWW