HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Postavljanje odgode Automatsko isključenje

background image

Postavljanje odgode Automatsko isključenje

1.

Pritisnite gumb

OK

na upravljačkoj ploči kako biste otvorili izbornike.

2.

Otvorite sljedeće izbornike:

Postavljanje sustava

Energetske postavke

HRWW

Postavke za ekonomični način rada

123

background image

Automatsko isključenje

Odgoda isključenja

3.

Odaberite vremenski period za odgodu isključenja.

NAPOMENA:

Zadana je vrijednost 30 minuta.

4.

Uređaj automatski izlazi iz načina rada automatskog isključenja kad dobije zadatak ili kad

pritisnete gumb na upravljačkoj ploči. Možete promijeniti događaje nakon se uređaj pokreće.

Otvorite sljedeće izbornike:

Postavljanje sustava

Energetske postavke

Automatsko isključenje

Događaji pokretanja

Za isključivanje događaja koji pokreću uređaj odaberite događaj, a zatim opciju Ne.