HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Instaliranje DIMM memorijskih modula

background image

Odaberite opciju Svijetli ili Isključeno, a zatim pritisnite gumb

OK

.

124

Poglavlje 10 Upravljanje i održavanje

HRWW

background image

Instaliranje DIMM memorijskih modula

Ovaj uređaj ima instaliranu RAM memoriju od 128 megabajta (MB). Možete instalirati dodatnih 256

megabajta memorije za uređaj dodavanjem dvostrukog memorijskog modula (DIMM). Možete

instalirati DIMM modul za fontove kako biste uređaju omogućili ispis znakova (na primjer, znakova

kineskog jezika ili ćirilične abecede).

OPREZ:

Statički elektricitet može oštetiti elektroničke dijelove. Prilikom rukovanja dijelovima

elektronike, oko ruke stavite antistatičku traku ili često dodirujte površinu antistatičke ambalaže, a zatim

dodirnite metal na pisaču.

Instaliranje DIMM memorijskih modula

1.

Isključite uređaj i isključite sve kabele napajanja i sučelja.

2.

Otvorite vratašca za pristup DIMM modulima s desne strane uređaja.

3.

Uklonite vratašca za pristup DIMM modulu.

HRWW

Instaliranje DIMM memorijskih modula

125

background image

4.

Kako biste zamijenili trenutno instalirani DIMM modul, raširite učvršćivače s obje strane utora za

modul, podignite i nagnite DIMM te ga izvucite.

OPREZ:

Statički elektricitet može oštetiti elektroničke dijelove. Prilikom rukovanja dijelovima

elektronike, oko ruke stavite antistatičku traku ili često dodirujte površinu antistatičke ambalaže, a

zatim dodirnite metal na pisaču.

5.

Izvadite DIMM module iz antistatičke ambalaže te pronađite zarez za poravnavanje na donjem

rubu DIMM-a.

126

Poglavlje 10 Upravljanje i održavanje

HRWW

background image

6.

Držeći DIMM na rubovima, poravnajte zarez na DIMM modulu s trakom u DIMM utoru pod

kutom.

7.

Pritisnite DIMM dok ga ne prihvate oba zasuna. Ako je instalacija bila ispravna, metalni kontakti

neće biti vidljivi.

NAPOMENA:

Ako imate problema s umetanjem DIMM-a, provjerite je li zarez na dnu modula

poravnat s tračnicom u utoru. Ako DIMM modul ipak niste uspjeli umetnuti u pisač, provjerite

koristite li odgovarajuću vrstu DIMM-a.

HRWW

Instaliranje DIMM memorijskih modula

127

background image

8.

Vratite vratašca za pristup DIMM modulu.

9.

Zatvorite vratašca za pristup DIMM modulu.

10.

Ponovno povežite kabel napajanja i USB ili mrežni kabel te uključite uređaj.

128

Poglavlje 10 Upravljanje i održavanje

HRWW