HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Čišćenje uređaja

background image

Čišćenje uređaja

Papir, toner i čestice prašine mogu se tijekom ispisa nakupiti unutar uređaja. S vremenom takve čestice

mogu uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa, na primjer, mrlje ili razmazivanje tonera. Ovaj proizvod

sadrži način rada za čišćenje koji može ispraviti i spriječiti takve probleme.

1.

Pritisnite gumb

OK

na upravljačkoj ploči kako biste otvorili izbornike.

2.

Otvorite sljedeće izbornike:

Servis

Stranica za čišćenje

3.

Umetnite obični papir u ladicu 1 i pritisnite gumb

OK

kako biste započeli postupak čišćenja.

Pričekajte dok se postupak ne završi. Ispisanu stranicu bacite.

NAPOMENA:

Kod modela koji nemaju mogućnost automatskog obostranog ispisa, uređaj će

ispisati prvu stranicu, a zatim od vas zatražiti da list izvadite iz izlaznog spremnika i zatim ga

postavite u ladicu 1, uz isto usmjerenje.