HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Omogućavanje i onemogućavanje postavke Vrlo niska na upravljačkoj ploči

background image

Omogućavanje i onemogućavanje postavke Vrlo niska na upravljačkoj ploči

Zadanu značajku možete omogućiti ili onemogućiti u bilo koje vrijeme i ne morate je ponovno

omogućavati prilikom stavljanja novog spremnika.

1.

Pritisnite gumb

OK

na upravljačkoj ploči kako biste otvorili izbornike.

2.

Otvorite sljedeće izbornike:

Postavljanje sustava

Postavke potrošnog materijala

66

Poglavlje 7 Spremnici za ispis

HRWW

background image

Spremnik s crnom bojom ili Spremnici u boji

Postavke za gotovo praznu tintu

3.

Odaberite jednu od sljedećih opcija.

Odaberite opciju Nastavi kako biste postavili uređaj tako da vas upozori kad je spremnik s

tintom pri kraju, ali da nastavi s ispisom.

Odaberite opciju Zaustavi kako biste postavili uređaj da zaustavi ispis dok ne zamijenite

spremnik s tintom.

Odaberite opciju Odzivnik kako biste postavili uređaj da zaustavi ispis i upozori vas da

trebate zamijeniti spremnik s tintom. Možete dati potvrdu i nastaviti ispisivati. Opcija koju

korisnik može konfigurirati na uređaju je "Odzivnik za podsjetnik nakon 100, 200, 300

stranica ili nikad". Ova opcija je dodana kao usluga korisnicima i ne jamči da će ispis ovih

stranica biti prihvatljive kvalitete.

Samo na izborniku Spremnici u boji odaberite Ispiši crno-bijelo kako biste dobili

upozorenje kad je spremnik za ispis gotovo prazan, ali da se ispis nastavi samo crno-bijelo.

Kad razina HP potrošnog materijala dosegne razinu vrlo niska, prestaje vrijediti jamstvo Premium

Protection tvrtke HP za taj potrošni materijal.