HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Uklanjanje zatvarača za transport sa spremnika <boja>

background image

Uklanjanje zatvarača za transport sa spremnika <boja>

Opis

Instaliran je zasun za transport spremnika za ispis.

Preporučena radnja

Povucite narančasti jezičac kako biste sa spremnika uklonili zatvarač za transport.