HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Podaci spremljeni u spremnik s tintom

background image

Podaci spremljeni u spremnik s tintom

Spremnici s tintom tvrtke HP koje ovaj uređaj koristi imaju memorijske čipove koji pomažu rad uređaja.

isto tako, ti memorijski čipovi prikupljaju ograničeni skup informacija o korištenju uređaja, koji bi

mogao sadržavati sljedeće: datum kad je spremnik s tintom instaliran, datum kad je spremnik s tintom

posljednji put korišten, broj stranica ispisanih spremnikom za tintu, pokrivenost stranice, korišteni načini

ispisa, sve pogreške ispisa do kojih je došlo i model uređaja. Ove informacije pomoći će tvrtki HP u

dizajniranju uređaja koji će moći udovoljiti korisničkim potrebama ispisa.

Podaci prikupljeni iz memorijskih čipova spremnika s tintom ne sadrže informacije koje bi se mogle

koristiti za identifikaciju korisnika ili određenog uređaja. Međutim korisnik može odabrati da se podaci

o potrošnji ne spremaju na memorijski čip putem upravljačke ploče.

HP će prikupiti uzorak memorijskih čipova iz spremnika s tintom koji će se vratiti tvrtki HP u sklopu

programa besplatnog povrata i recikliranja potrošnog materijala (HP Planet Partners:

www.hp.com/

recycle

). Memorijski čipovi iz ovog uzrokovanja očitavaju se i proučavaju kako bi se poboljšali budući

proizvodi tvrtke HP. I HP partneri koji budu pomagali u recikliranju ovog spremnika s tintom mogli bi

također imati pristup ovim podacima.

Bilo koja treća strana koja bi došla u posjed spremnika s tintom mogla bi doći do anonimnih

informacija na memorijskom čipu.

HRWW

Podaci spremljeni u spremnik s tintom

189