HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Korisnička podrška

background image

Korisnička podrška

Korištenje telefonske pomoći za vašu državu/regiju

Pripremite naziv uređaja, serijski broj, datum kupovine i opis
problema.

Telefonske brojeve za državu/regiju možete pronaći na
brošuri koja je priložena uz uređaj ili na stranici

www.hp.com/support/

.

Iskoristite 24-satnu internetsku podršku

www.hp.com/support/LJColorM351

ili

www.hp.com/

support/LJColorM451

Iskoristite podršku za uređaj koji koristite s Macintosh
računalom

www.hp.com/go/macosx

Preuzimanje elektronskih informacija, upravljačkih i uslužnih
programa

www.hp.com/go/LJColorM351_software

ili

www.hp.com/

go/LJColorM451_software

Naručivanje dodatnih HP usluga ili ugovora o održavanju

www.hp.com/go/carepack

Registrirajte proizvod

www.register.hp.com

194

Dodatak B Servis i podrška

HRWW