HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - HP-ovo Premium Protection jamstvo: Izjava o ograničenom jamstvu za LaserJet spremnik za ispis

background image

HP-ovo Premium Protection jamstvo: Izjava o
ograničenom jamstvu za LaserJet spremnik za ispis

Ovim jamstvom izjavljujemo kako na ovom HP proizvodu nema nedostataka u materijalu i izradi.

Ovo se jamstvo ne odnosi na proizvode (a) koji su ponovno punjeni, prerađivani, dorađivani ili na bilo

koji način neovlašteno promijenjeni, (b) na kojima su se pojavili kvarovi zbog neispravne upotrebe i

skladištenja ili korištenja na mjestu koje nije u skladu s navedenim specifikacijama radne okoline

proizvoda, odnosno (c) na kojima su se pojavili znaci habanja zbog uobičajene upotrebe.

Za servisiranje u skladu s jamstvom proizvod vratite na mjesto kupnje (zajedno s pisanim opisom

problema i uzorcima ispisa) ili se obratite HP korisničkoj podršci. HP zadržava pravo da proizvode na

kojima nedostaci uistinu postoje zamijeni ili da za njih izda povrat novca u iznosu kupovne cijene.

U SKLADU SA ZAKONSKIM OGRANIČENJIMA, GORE NAVEDENO JAMSTVO JE ISKLJUČIVO I

NIJEDNO DRUGO JAMSTVO ILI UVJET, BILO PISMENI ILI USMENI, NIJE IZREČENO NITI

IMPLICIRANO TE SE HP IZRIČITO ODRIČE SVIH IMPLICIRANIH JAMSTAVA I UVJETA PRODAJE,

ZADOVOLJAVAJUĆE KVALITETE I PRIKLADNOSTI ZA ODGOVARAJUĆU SVRHU.

U SKLADU SA ZAKONSKIM OGRANIČENJIMA, TVRTKA HP I NJENI DOBAVLJAČI NI POD KOJIM

UVJETIMA NEĆE BITI ODGOVORNI ZA IZRAVNU, POSEBNU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU

(UKLJUČUJUĆI GUBITAK PODATAKA ILI DOBITI) ILI DRUGU VRSTU ŠTETE, BEZ OBZIRA TEMELJI LI SE

ISTA NA UGOVORU, KAZNENOM DJELU ILI NEČEM TREĆEM.

JAMSTVENI UVJETI NAVEDENI U OVOJ IZJAVI, OSIM AKO ZAKONOM NIJE DRUGAČIJE

PROPISANO, NE PREDSTAVLJAJU ISKLJUČENJE, OGRANIČENJE NITI MODIFIKACIJU, A UZ

OBAVEZNA ZAKONSKA PRAVA PRIMIJENJUJU SE NA UVJETE PRODAJE OVOG PROIZVODA.

188

Dodatak B Servis i podrška

HRWW