HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Vraćanje tvorničkih postavki

background image

Vraćanje tvorničkih postavki

Vraćanjem tvornički zadanih postavki sve se postavke uređaja i mreže vraćaju na tvornički zadane

postavke. Time se neće ponovo postaviti broj stranica, veličina ladice ili jezik. Za vraćanje uređaja na

zadane tvorničke postavke slijedite ove korake.

OPREZ:

Vraćanjem tvornički zadanih postavki sve se postavke vraćaju na tvornički zadane postavke

i brišu se sve stranice spremljene u memoriju. Postupak zatim automatski ponovno pokreće uređaj.

1.

Pritisnite gumb

OK

na upravljačkoj ploči kako biste otvorili izbornike.

2.

Otvorite sljedeće izbornike:

Servis

Vraćanje zadanih postavki

Uređaj će se automatski ponovno pokrenuti.

HRWW

Vraćanje tvorničkih postavki

137