HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Uklanjanje zaglavljenog papira

background image

Sprečavanje zaglavljivanja papira

Za smanjivanje učestalosti zaglavljivanja papira, pokušajte sljedeće.

1.

Koristite samo papir koji odgovara HP specifikacijama za ovaj proizvod.

2.

Koristite papir koji nije naboran, presavijen ili oštećen. Ako je potrebno, koristite papir iz drugog