HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Vrste poruka upravljačke ploče

background image

Vrste poruka upravljačke ploče

Poruke na upravljačkoj ploči ukazuju na trenutni status uređaja ili situacije koje bi mogle zahtijevati

akciju.

Ponekad se pojavljuju poruke upozorenja koje bi mogle zahtijevati od korisnika da potvrdi poruku

pritiskom na gumb

OK

za nastavak ili pritiskom na gumb Cancel (Odustani) za poništavanje

zadatka. Uz određena upozorenja zadatak možda neće biti izvršen ili će kvaliteta ispisa biti lošija.

Ako se poruka upozorenja tiče ispisa, a uključena je značajka za automatsko nastavljanje, uređaj će

nakon 10 sekundi pokušati nastaviti zadatak ispisa bez upozorenja.

Poruke o kritičnim pogreškama mogu ukazivati na neku vrstu kvara. Problem biste mogli riješiti

isključivanjem i ponovnim uključivanjem napajanja. Ako se kritična pogreška nastavi pojavljivati,

uređaju će možda biti potrebno servisiranje.