HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Pogrešan ispis Pritisnite [OK]

background image

Pogrešan ispis Pritisnite [OK]

Opis

Papir je zadržan u prolasku kroz uređaj.

Preporučena radnja

Pritisnite gumb

OK

za uklanjanje poruke.

Kako biste izbjegli ovaj problem pokušajte sljedeća rješenja:

1. Podesite vodilice za papir u ladici. Provjerite guraju li prednje vodilice papir sve do stražnjeg

ruba ladice.

2. Koristite medije koji su u skladu s HP specifikacijama. Papir čuvajte neotvoren i u originalnom

pakiranju.

3. Uređaj koristite u području koje udovoljava specifikacijama okruženja za ovaj uređaj.