HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Memorija je gotovo puna Pritisnite [OK]

background image

Memorija je gotovo puna Pritisnite [OK]

Opis

Memorija uređaja je gotovo puna.

Preporučena radnja

Pritisnite gumb

OK

kako biste završili zadatak ili gumb Cancel (Odustani) kako biste otkazali

zadatak.

Razdijelite zadatak ispisa u više manjih zadataka s manje stranica.