HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - 50.X Pogreška mehanizma za nanošenje tonera Isključite pa ponovno uključite

background image

50.X Pogreška mehanizma za nanošenje tonera Isključite pa ponovno
uključite

Opis

Došlo je do pogreške s mehanizmom za nanošenje tonera.

Preporučena radnja

Isključite uređaj, pričekajte najmanje 30 sekundi, zatim ga ponovo uključite i pričekajte da se

inicijalizira.

HRWW

Tumačenje poruka na upravljačkoj ploči

139

background image

Isključite uređaj, pričekajte barem 25 minuta, a zatim ga ponovno uključite.

Uklonite zaštitu od izboja, ako je koristite. Priključite uređaj izravno u zidnu utičnicu. Uključite uređaj.

Ako se poruka ponovo pojavi, obratite se HP podršci.