HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - 49 Pogreška Isključite pa ponovno uključite

background image

49 Pogreška Isključite pa ponovno uključite

Opis

Došlo je do interne pogreške uređaja.

Preporučena radnja

Isključite uređaj, pričekajte najmanje 30 sekundi, zatim ga ponovo uključite i pričekajte da se

inicijalizira.

Uklonite zaštitu od izboja, ako je koristite. Priključite uređaj izravno u zidnu utičnicu. Uključite uređaj.

Ako se poruka ponovo pojavi, obratite se HP podršci.