HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Provjera bežične veze

background image

Provjera bežične veze

Uređaj i bežični usmjerivač su uključeni i imaju struju. Isto tako, provjerite je li bežični radio u

uređaju uključen.

Zadani naziv mreže (SSID) je ispravan. Ispišite stranicu s konfiguracijom kako biste utvrdili SSID.

Ako niste sigurni je li SSID ispravan, ponovo pokrenite bežično postavljanje.

Kod sigurnih mreža provjerite jesu li sigurnosne informacije ispravne. Ako sigurnosne informacije

nisu ispravne, ponovo pokrenite bežično postavljanje.

Ako bežična mreža radi kakao treba, pokušajte pristupiti drugim računalima na bežičnoj mreži.

Ako mreža ima pristup Internetu, pokušajte se povezati s INternetom putem bežične veze.

Metoda šifriranja (AES ili TKIP) je ista za uređaj i bežičnu pristupnu točku (na mrežama koje

koriste WPA).

Uređaj je unutar dosega bežične mreže. Za većinu mreža uređaj mora biti unutar 30 m od

bežične pristupne točke (bežičnog usmjerivača).

Prepreke ne blokiraju bežični signal. Uklonite sve velike metalne objekte između pristupne točke i

uređaja. Između uređaja i bežične pristupne točke ne smije biti motku, zidova ili potpornih

stupova koji sadrže metal ili beton.

Uređaj je udaljen od elektroničkih uređaja koji mogu umetati bežični signal. Mnogi uređaji mogu

ometati bežični signal, uključujući motore, bežične telefone, sigurnosne kamere, druge bežične

mreže i neke Bluetooth uređaje.

Na računalu je instaliran upravljački program pisača.

Odabrali ste ispravan priključak pisača.

Računalo i uređaj spajaju se s istom bežičnom mrežom.

HRWW

Rješavanje problema s bežičnom mrežom

175