HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Uređaj koristi neispravne postavke veze i obostranog ispisa za mrežu

background image

Uređaj koristi neispravne postavke veze i obostranog ispisa za mrežu

Hewlett-Packard preporučuje da ostavite tu postavku u automatskom načinu rada (zadana postavka).

Ako promijenite te postavke, morate ih promijeniti i za mrežu.