HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Ručno konfiguriranje IPv4 TCP/IP parametara s upravljačke ploče

background image

Ručno konfiguriranje IPv4 TCP/IP parametara s upravljačke ploče

1.

Pritisnite gumb

OK

na upravljačkoj ploči kako biste otvorili izbornike.

2.

Otvorite sljedeće izbornike:

Postavljanje mreže

TCP IP konfiguracija

Ručno

3.

Pomoću tipki sa strelicama promijenite svaku od znamenki U IP adresi. Pritisnite gumb

OK

kako

biste se pomaknuli do sljedeće znamenke.

HRWW

Povezivanje u mrežu, u sustavu Windows

49