HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Postavke brzine veze i obostranog ispisa

background image

Postavke brzine veze i obostranog ispisa

NAPOMENA:

Ove informacije vrijede samo za Ethernet mreže. Ne vrijede za bežične mreže.

NAPOMENA:

Netočne promjene postavke za brzinu veze mogle bi spriječiti uređaj u

komuniciranju s ostalim mrežnim uređajima. Uređaj biste u većini slučajeva trebali ostaviti u

automatskom načinu rada. Promjene mogu prouzročiti da se proizvod isključi pa ponovo uključi.

Promjene bi trebalo raditi samo kad je uređaj u stanju mirovanja.

1.

Pritisnite gumb

OK

na upravljačkoj ploči kako biste otvorili izbornike.

2.

Otvorite sljedeće izbornike:

Postavljanje mreže

Brzina veze

3.

Pomoću tipki sa strelicama odaberite jednu od sljedećih postavki.

Automatic (Automatski)

10T Full

10T Half

100TX Full

100TX Half

NAPOMENA:

Postavka mora biti usklađena s mrežnim uređajem na koji se pokušavate spojiti

(mrežno čvorište, preklopnik, pristupnik, usmjerivač ili računalo).

4.

Pritisnite gumb

OK

. Uređaj se isključuje, a zatim uključuje.

50

Poglavlje 5 Priključivanje proizvoda u sustavu Windows

HRWW