HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Povezivanje uređaja s bežičnom mrežom koja koristi WPS

background image

Povezivanje uređaja s bežičnom mrežom koja koristi WPS

Ako vaš bežični usmjerivač podržava Wi-Fi zaštićeno postavljanje (WPS), ovo je najjednostavniji način

postavljanja proizvoda na bežičnu mrežu.

1.

Pritisnite gumb WPS na bežičnom usmjerivaču.

2.

Pritisnite i dvije sekunde držite gumb Bežični na upravljačkoj ploči uređaja. Držite gumb sve

dok žaruljica bežične mreže ne počne treperiti.

3.

Pričekajte do dvije minute dok uređaj ne uspostavi vezu s bežičnim usmjerivačem.

NAPOMENA:

Ako ovaj način nije uspješan, probajte metodu korištenja bežične mreže pomoću

USB kabela.