HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Izgled upravljačke ploče

background image

USB priključak (donji)

6

Poglavlje 1 Osnovne informacije o uređaju

HRWW

background image

Položaj serijskog broja i broja modela

Oznaka sa serijskim brojem i brojem modela uređaja nalazi se s unutrašnje strane prednjih vrata.

HRWW

Pregledi proizvoda

7

background image

Izgled upravljačke ploče

1

Zaslon upravljačke ploče: Zaslon prikazuje informacije o uređaju. Putem izbornika na zaslonu možete odrediti postavke
uređaja.

2

Gumb sa strelicom unatrag : Ovaj gumb koristite za sljedeće radnje:

Napuštanje izbornika na upravljačkoj ploči.

Pomicanje na prethodni izbornik na popisu podizbornika.

Pomicanje na prethodnu stavku izbornika na popisu podizbornika (bez spremanja promjena na stavci izbornika).

3

Gumb sa strelicom lijevo : Ovaj gumb koristite za kretanje kroz izbornike ili za smanjenje vrijednosti prikazane na
zaslonu.

4

Gumb

OK

: Gumb

OK

pritisnite za sljedeće radnje:

Otvaranje izbornika na upravljačkoj ploči.

Otvaranje podizbornika prikazanog na zaslonu upravljačke ploče.

Odabir stavke s izbornika.

Uklanjanje nekih pogrešaka.

Započinjanje ispisa kao reakcija na upit upravljačke ploče (na primjer, kada se na zaslonu upravljačke ploče
pojavi poruka Za nastavak pritisnite [OK].)

5

Gumb sa strelicom desno : Ovaj gumb koristite za kretanje kroz izbornike ili za povećanje vrijednosti prikazane na
zaslonu.

6

Gumb Cancel (Odustani) : Pritisnite ovaj gumb za otkazivanje ispisa kada treperi indikator upozorenja ili za izlazak
iz izbornika upravljačke ploče.

7

Indikator spremnosti (zeleno): Indikator spremnosti svijetli kada je uređaj spreman za ispis. Indikator treperi kada uređaj
prima podatke za ispis ili kada je uređaj u stanju mirovanja.

8

Indikator upozorenja (narančasto): Indikator upozorenja treperi kada je spremnik za ispis prazan ili uređaj zahtijeva
pozornost korisnika.

8

Poglavlje 1 Osnovne informacije o uređaju

HRWW