HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Postavljanje opcija boje s Mac računala

background image

Postavljanje opcija boje s Mac računala

Ako koristite upravljački program pisača HP Postscript za Mac, HP EasyColor tehnologija skenira sve

dokumente te automatski podešava sve fotografije s istim poboljšanim rezultatima.

Na sljedećem primjeru, slike na lijevoj strani stvorene su bez korištenja opcije HP EasyColor. Slike

na desnoj strani prikazuju poboljšanja koja su rezultat korištenja opcije HP EasyColor.

Opcija HP EasyColor je omogućena prema zadanoj opciji u upravljačkom programu pisača HP Mac

Postscript, tako da nećete morati ručno podešavati boje. Za onemogućavanje opcije kako biste mogli

ručno podesiti postavke boja, slijedite postupak opisan u nastavku.

1.

U izborniku Datoteka pritisnite opciju Ispis.

2.

Odaberite upravljački program.

3.

Otvorite izbornik Color/Quality Options (Opcije boje/kvalitete), a zatim pritisnite

potvrdni okvir HP EasyColor kako biste uklonili oznaku.

4.

Otvorite izbornik Advanced (Napredno) ili odaberite odgovarajuću karticu.

5.

Podesite individualne postavke za tekst, grafiku i fotografije.

40

Poglavlje 4 Korištenje proizvoda s Mac računalima

HRWW