HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Kazalo

background image

Kazalo

A

AirPrint 35, 41

akustičke specifikacije 198

automatsko preklapanje,

postavljanje 19

B

baterije u kompletu 203

bežična mreža

instaliranje upravljačkog

programa 48

konfiguriranje s USB kabelom

32, 48

konfiguriranje s WPS-om 32,

47

bežična mrežna veza 46

boja

ispisana nasuprot monitora

118

kalibracija 13

kontrola rubova 116

Neutralni sivi tonovi 116

opcije polutonova 116

podešavanje 114

usklađivanje 118

broj stranica 11, 120

Č

čišćenje 132

put papira 165

D

deinstalacija softvera za Mac 33

deinstalacija softvera za

Windows 27

DIMM

instalacija 125

provjera instalacije 130

dnevnik korištenja boje 11, 120

dobivanje

IP adresa 45

dodatna oprema

naručivanje 183, 184

E

električne specifikacije 198

energija

potrošnja 198

ePrint

omogućavanje ili

onemogućavanje 10

Europska unija, odlaganje

otpada 204

F

faksiranje

tvorničke postavke, vraćanje

137

Finska izjava o sigurnosti lasera

211

fizičke specifikacije 198

folije

ispis (Windows) 104

fontovi

DIMM moduli, instalacija 125

popis, ispis 11, 120

postavke fonta Courier 17

trajni resursi 131

G

gumb za bežično povezivanje

lokacija 5

H

HP Easy Color

onemogućavanje 117

upotreba 117

HP ePrint

omogućavanje ili

onemogućavanje 10

opis 35

HP ePrint, upotreba 101

HP služba za korisnike 194

HP ugrađeni web-poslužitelj 28

HP Universal Print Driver

(univerzalni upravljački program

pisača) 24

HP Utility 34

HP Utility, Mac 34

HP-UX softver 28

HP Web Jetadmin 122

HP web-stranice za obavijesti o

prijevarama 68

I

instalacija

softver, USB veze 44

softvera, kabelske mreže 46

instaliranje

uređaj na kabelskim mrežama

45

IP adresa

dobivanje 45

konfiguracija 31

ispis

postavke (Mac) 38

postavke (Windows) 87

ispisni spremnici, pristup 5

ispis s obje strane (obostrani)

Mac 39

izbornici, upravljačka ploča

HP web-usluge 10

Network config. (Mrežna

konfiguracija) 19

Reports (Izvješća) 11

HRWW

Kazalo

217

background image

Service (Servis) 18

System Setup (Postavke

sustava) 13

Izbornici, upravljačka ploča

mapa, ispis 11, 120

izbornik

Brzi obrazac 12

Izbornik HP web-usluge 10

Izbornik Reports (Izvješća) 11

Izbornik Service (Servis) 18

Izbornik System Setup (Postavke

sustava) 13

izjava o sukladnosti 206

izjave o sigurnosti 210, 211

izjave o sigurnosti lasera 210,

211

izlazna kvaliteta

postavka arhiviranja 18

izlazna ladica

lokacija 5

mjesto 5

izlazni spremnik

zaglavljen papir, uklanjanje

159

izvješća

stranica kvalitete ispisa 11,

120

J

jamstvo

licenca 190

proizvod 186

spremnici za ispis 188

Japanska VCCI izjava 210

Jetadmin, HP Web 122

jezik, upravljačka ploča 13

K

kalibracija boje 13

Kanadski DOC propisi 210

knjižice

izrada (Windows) 111

konfiguracija

IP adresa 31

konfiguracijska stranica 11

kontrast

zaslon upravljačka ploča 15

kontrast zaslona, postavka 15

Kontrola rubova 116

kopije

promjena broja (Windows) 88

Korejska EMC izjava 211

korisnička podrška

ponovno pakiranje uređaja

195

korišteni materijali 203

krivotvoren potrošni materijal 68

kvaliteta

postavka arhiviranja 18

kvaliteta ispisa

poboljšanje 162

poboljšanje (Windows) 92

postavka arhiviranja 18

kvaliteta slike

postavka arhiviranja 18

rješavanje 162

L

ladica, izlazna

lokacija 5

mjesto 5

produžetak za veličinu legal 5

ladica 1

lokacija 5

postavke 13

zaglavljeni papir, uklanjanje

155

Ladica 1

obostrani ispis 39

ladica 2

postavke 13

zaglavljeni papir, uklanjanje

156

Ladica 2

, kapacitet 5

lokacija 5

ladica 3

broj dijela 184

Ladica 3

, kapacitet 5

lokacija 5

ladice

lokacija 5

obostrani ispis 39

odabir (Windows) 93

postavke 13

ugrađeno 2

zadana veličina papira 62

zaglavljen papir, uklanjanje

156

licenca, softver 190

Linux 28

Linux softver 28

M

Mac

HP Utility 34

podržani operacijski sustavi

30

postavke upravljačkog

programa 33, 38

problemi, rješavanje 181

promjena vrsta i veličina

papira 37

uklanjanje softvera 33

Macintosh

podrška 194

promjena veličine

dokumenata 37

mediji

prilagođena veličina, postavke

za Macintosh 37

prva stranica 38

stranica po listu 39

zadane postavke 13

mediji za ispis

podržani 54

mehanizam za nanošenje tonera

zaglavljivanja papira,

uklanjanje 157

memorija

broj dijela 184

provjera instalacije 130

trajni resursi 131

ugradnja 125

ugrađeno 2

memorijski čip, spremnik s tintom

opis 189

mreža

lozinka, postavka 49

lozinka, promjena 49

postavke, pregled 49

postavke, promjena 49

postavke brzine veze 50

mreže

HP Web Jetadmin 122

218

Kazalo

HRWW

background image

izvješće o postavkama 11,

120

modeli koji podržavaju 2

postavke 19

stranica konfiguracije 11, 120

mreže, kabelske

instaliranje uređaja 45

mrežni priključak

lokacija 6

uključena vrsta 6

N

naljepnice

ispis (Windows) 104

napajačka utičnica, mjesto 6

napomene iii

naručivanje

oprema i pribor 184

naručivanje potrošnog materijala

web-stranice 183

naslovnice

ispis (Mac) 38

ispis na drugačiji papir

(Windows) 107

Network config. (Mrežna

konfiguracija) izbornik 19

Neutralni sivi tonovi 116

n-maks. ispis 39

odabir (Windows) 96

notni papir, ispis 12

O

obostrani ispis

postavke (Windows) 93

obrasci

ispis (Windows) 102

odgoda mirovanja

omogućavanje 123

onemogućavanje 123

odlaganje

spremnici s tintom 67

odlaganje, otpad 203

odlaganje na otpad 203

okomito usmjerenje

odabir, Windows 98

Omogućavanje HP web-usluga

101

online podrška 194

opcija boja

postavljanje (Windows) 99

opcije boje

HP EasyColor (Windows) 117

originalan potrošni materijal 68

otklanjanje poteškoća

mrežni problemi 173

poteškoće s izravnim vezama

173

otprema uređaja 195

otpust vrata spremnika, lokacija 5

otvaranje upravljačkih programa

pisača (Windows) 87

oznake, dokument iii

oznake u dokumentu iii

oznake upozorenja iii

oznake za oprez iii

P

pakiranje uređaja 195

papir

ispis na unaprijed ispisane,

papire sa zaglavljem ili

obrasce (Windows) 102

naslovnice, korištenje

drugačijeg papira 107

odabir 164

podržane veličine 54

postavke za slučaj savijanja

18

prilagođena veličina, postavke

za Macintosh 37

prva i posljednja stranica,

korištenje drugačijeg papira

107

prva stranica 38

stranica po listu 39

zadana veličina za ladicu 62

zadane postavke 13

zaglavljivanje papira 152

papir, naručivanje 184

papir, poseban

ispis (Windows) 104

papir sa zaglavljem

ispis (Windows) 102

papir za grafikone, ispis 12

papir za notese, ispis 12

PCL upravljački programi 22

univerzalni 24

podešavanje veličine dokumenata

Macintosh 37

podrška

online 194

ponovno pakiranje uređaja

195

podržane vrste papira 54

podržani operacijski sustavi 22,

30

pogon, čišćenje 132

pogreške

softver 179

pogreške, ponavljanje 76, 169

pogreške koje se ponavljaju,

rješavanje problema 76, 169

pomoć

opcije ispisa (Windows) 88

ponavljajuće pogreške, rješavanje

problema 76, 169

poništavanje

zadatak ispisa 86

ponovno pakiranje uređaja 195

popisi za provjeru, ispis 12

popis PCL fontova 11, 120

poravnavanje boja, kalibriranje

166

poruke, upravljačka ploča 138

poruke o pogreškama, upravljačka

ploča 138

poseban papir

ispis (Windows) 104

posljednja stranica

ispis na drugačiji papir

(Windows) 107

postavka arhiviranja 18

Postavka EconoMode 67, 123

postavke

izbornik za postavljanje

sustava 13

mrežno izvješće 11, 120

prednost 33

prethodne postavke

upravljačkog programa

(Mac) 38

prioritet 25

tvorničke postavke, vraćanje

137

upravljački programi 25

upravljački programi (Mac) 33

vraćanje zadanih postavki 18

postavke boje

podešavanje 163

HRWW

Kazalo

219

background image

postavke brzine veze 50

postavke fonta Courier 17

Postavke kartice za boje 40

postavke prilagođene veličine

papira

Macintosh 37

postavke upravljačkog programa

za Macintosh

papir prilagođene veličine 37

vodeni žigovi 38

potrošni materijal

drugi proizvođači 68

krivotvorine 68

naručivanje 183, 184

reciklaža 202

recikliranje 67

status, pregled pomoću

programa HP Utility 34

potrošni materijal drugih

proizvođača 68

povezivanje

rješavanje problema 173

USB 44

povezivanje s bežičnom mrežom

46

prečaci (Windows)

stvaranje 90

upotreba 88

prednost, postavke 33

prednja vrata, lokacija 5

preklapanje boja 116

prethodne postavke (Mac) 38

prethodno ispisani papir

ispis (Windows) 102

preuzimanje softvera

sustav ispisa 21

priključci

uključene vrste 6

priključci sučelja

uključene vrste 6

prilagođene postavke ispisa

(Windows) 88

prioritet, postavke 25

problemi s uvlačenjem papira

rješavanje 152

program očuvanja okoliša 201

proizvod ne sadrži živu 203

promjena

spremnik za ispis 69

promjena veličine dokumenata

Macintosh 37

Windows 109

prva stranica

ispis na drugačiji papir

(Windows) 107

korištenje različitog papira 38

PS font list (Popis PS fontova) 11,

120

put papira

zaglavljivanje papira,

uklanjanje 157

R

reciklaža 202

recikliranje 4

Program povrata HP-ove

opreme i zaštite okoliša 202

recikliranje potrošnog materijala

67

rješavanje

mrežni problemi 173

poteškoće s izravnim vezama

173

rješavanje problema

, problemi u sustavu Mac 181

nema odziva 171

pogreške koje se ponavljaju

76, 169

poruke na upravljačkoj ploči

138

spori odziv 172

zaglavljivanje papira 152,

154

S

savijanje, papir

postavke 18

savjeti iii

sivi tonovi

ispis (Windows) 102

skaliranje dokumenata

Windows 109

služba za korisnike

online 194

softver

deinstalacija Mac 33

deinstalacija za Windows 27

HP Utility 34

instalacija, USB veze 44

licencni ugovor za softver 190

Linux 28

podržani operacijski sustavi

22, 30

postavke 25, 33

problemi 179

Solaris 28

ugrađeni web-poslužitelj 28

UNIX 28

web-mjesta 21

Windows 28

softver za sustav ispisa 21

Solaris softver 28

specifikacije

električne i akustičke 198

fizičke 198

specifikacije veličine, pisač 198

spremnici

drugi proizvođači 68

jamstvo 188

odlaganje 67

reciklaža 202

recikliranje 67

stranica statusa potrošnog

materijala 11, 120

zamjena 69

spremnici s tintom

brojevi dijelova 64, 184

drugi proizvođači 68

memorijski čipovi 189

odlaganje 67

provjera oštećenja 75, 168

reciklaža 202

spremnici s tonerom. vidi spremnici

za ispis

spremnici za ispis

jamstvo 188

otpust spremnika, lokacija 5

recikliranje 67

stranica statusa potrošnog

materijala 11, 120

zamjena 69

spremnik, izlazni

zaglavljeni papir, uklanjanje

159

status

HP Utility, Mac 34

potrošni materijal, ispis

izvješća 11, 120

stranica konfiguracije 120

220

Kazalo

HRWW

background image

stranica po listu 39

odabir (Windows) 96

stranica servisa 11, 120

stranica s kvalitetom ispisa

interpretacija 75, 168

ispis 75, 168

stranica stanja potrošnog

materijala

ispis 74, 167

stranica statusa potrošnog

materijala 11, 120

stranica u minuti 2

stranica upotrebe 11, 120

stražnja vrata, mjesto 6

Š

štednja resursa 131

štednja resursa, memorija 131

T

Tablica s podacima o sigurnosti

materijala (MSDS, Material safety

data sheet) 204

TCP/IP

postavke 19

tehnička podrška

online 194

ponovno pakiranje uređaja

195

tipka za uključivanje 5

tipka za uključivanje/

isključivanje 5

trajni resursi 131

tvorničke postavke, vraćanje 18,

137

U

u boji

crno-bijeli ispis (Windows)

102

ugrađeni web-poslužitelj (EWS)

značajke 121

Ugrađeni web-poslužitelj (EWS)

dodjela lozinki 122

uklanjanje softvera iz sustava

Windows 27

uklanjanje softvera za Mac 33

ulagač dokumenata

lokacija 5

ulazna ladica

lokacija 5

umetanje 59

umetanje papira

ulazna ladica 59

univerzalni upravljački program

pisača 24

UNIX 28

UNIX softver 28

upravljačka ploča

HP web-usluge izbornik 10

izbornik Reports (Izvješća) 11

izbornik Service (Servis) 18

izbornik System Setup (Postavke

sustava) 13

jezik 13

kontrast zaslona 15

mapa izbornika, ispis 11, 120

mjesto 5

Network config. (Mrežna

konfiguracija) izbornik 19

poruke, rješavanje problema

138

postavke 25, 33

vrste poruka 138

upravljački programi

podržani (Windows) 22

postavke 25

postavke (Mac) 38

postavke (Windows) 87

prethodne postavke (Mac) 38

promjena vrsta i veličina

papira 53

promjene postavki (Mac) 33

promjene postavki (Windows)

25

stranica korištenja 11, 120

univerzalni 24

Upravljački programi pisača

odabir 169

upravljački programi pisača (Mac)

postavke 38

promjene postavki 33

upravljački programi pisača

(Windows)

podržani 22

postavke 87

promjene postavki 25

Upravljački programi za PS

simulaciju 22

upravljački program pisača

konfiguriranje bežične mreže

48

upravljanje mrežom 49

USB

konfiguriranje bežične mreže

32, 48

USB kabel, broj dijela 184

USB konfiguracija 44

USB priključak

lokacija 6

postavke brzine 18

uključena vrsta 6

usklađivanje boja 118

usluga

ponovno pakiranje uređaja

195

usmjerenje

odabir, Windows 98

V

vatrozid 46

veličina papira

promjena 53

veličine, mediji

zadano, postavka 13

veličine papira

odabir 92

odabir prilagođene 92

veličine stranice

podešavanje veličine

dokumenata (Windows) 109

više stranica na jedan list 39

više stranica po listu

ispis (Windows) 96

vodeni žigovi 38

dodavanje (Windows) 110

vodoravno usmjerenje

odabir, Windows 98

vraćanje tvornički zadanih

postavki 137

vraćanje zadanih postavki 18

vrsta papira

promjena 162

vrste papira

odabir 93

promjena 53

HRWW

Kazalo

221

background image

W

Web-ispis

HP ePrint 35

web-mjesta 28

korisnička podrška za

Macintosh 194

služba za korisnike 194

softver, preuzimanje 21

univerzalni upravljački program

pisača 24

Web-mjesta

HP Web Jetadmin,

preuzimanje 122

web-stranice

izvješća o prijevarama 68

naručivanje potrošnog

materijala 183

Tablice s podacima o sigurnosti

materijala (MSDS) 204

Web-stranice o prijevarama 68

Windows

podržani operacijski sustavi

22

podržani upravljački

programi 22

postavke upravljačkog

programa 25

softverske komponente 28

univerzalni upravljački program

pisača 24

WPS

konfiguriranje bežične mreže

32, 47

Z

zadane postavke, vraćanje 18

zadane vrijednosti, vraćanje 137

zadatak ispisa

poništavanje 86

zaglavljeni papir

izlazni spremnik, uklanjanje

159

zaglavljenja

mjesta 154

praćenje broja 11, 120

zaglavljenja papira. vidi

zaglavljivanje

zaglavljivanje papira

put papira, uklanjanje 157

uzroci 152

značajke za očuvanje okoliša 4

222

Kazalo

HRWW

background image
background image

© 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*CE955-90992*

*CE955-90992*

CE955-90992