HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Izbornik Servis

background image

Izbornik Servis

Pomoću ovog izbornika možete vratiti postavke na zadane vrijednosti, očistiti uređaj i aktivirati

posebne načine rada koji utječu na rezultate ispisa. Stavke označene zvjezdicama (*) su tvornički

zadane postavke.

Stavka izbornika

Stavka podizbornika

Opis

Stranica za čišćenje

Pomoću ove opcije možete očistiti uređaj ako na

ispisanim stranicama primijetite mrlje od tonera ili
druge tragove. Postupak čišćenja uklanja prašinu i
suvišan toner s puta za papir.

Kada odaberete ovu stavku, uređaj traži da u
ladicu 1 umetnete običan papir, a zatim pritisnete
gumb

OK

kako biste pokrenuli postupak čišćenja.

Pričekajte dok se postupak ne završi. Ispisanu
stranicu bacite.

NAPOMENA:

Kod modela koji nemaju mogućnost

automatskog obostranog ispisa, uređaj će ispisati
prvu stranicu, a zatim od vas zatražiti da list izvadite
iz izlaznog spremnika i zatim ga postavite u ladicu 1,
uz isto usmjerenje.

Brzina USB veze

Visoka*

Puna

Kako bi pisač doista radio pri velikoj brzini, mora biti
omogućena postavka za veliku brzinu, a uređaj mora
biti povezan s EHCI kontrolorom glavnog računala
koji također radi pri velikoj brzini. Ova stavka
izbornika također ne odražava trenutnu radnu brzinu
uređaja.

Manje savijanje papira

Svijetli

Isključeno*

Ako se ispisane stranice stalno savijaju, korištenjem
ove opcije uređaj postavite u način rada koji
smanjuje savijanje.

Arhivski ispis

Svijetli

Isključeno*

Ako ispisujete stranice koje će biti pohranjene dulje
vrijeme, pomoću ove opcije možete postaviti način
rada uređaja koji smanjuje razmazivanje tonera i
skupljanje prašine.

Datum programskih
datoteka

Prikazuje šifru datum trenutnih programskih datoteka

Vraćanje zadanih postavki

Vraća sve prilagođene postavke izbornika na

tvornički zadane vrijednosti.

18

Poglavlje 2 Izbornici na upravljačkoj ploči

HRWW