HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Izbornik Postavljanje sustava

background image

Izbornik Postavljanje sustava

U sljedećoj tablici stavke označene zvjezdicom (*) su zadane tvorničke postavke.

Stavka
izbornika

Stavka
podizbornika

Stavka
podizbornika

Stavka
podizbornika

Opis

Jezik

Odaberite

jezik

za

poruke

na

zaslonu

upravljačke ploče i izvješća uređaja.

Postavljanje
papira

Def. veličina
papira

Letter

A4

Legal

Odaberite

veličinu za ispis internih izvješća ili

zadatke ispisa koji ne navode veličinu.

Def. vrsta papira Prikazat će se popis

raspoloživih vrsta
papira.

Odaberite vrstu papira za ispis internih izvješća
ili zadatke ispisa koji ne navode vrstu.

Ladica 1

Vrsta papira

Veličina papira

S popisa dostupnih formata i vrsta odaberite
zadani format i vrstu za ladicu 1.

Ladica 2

Vrsta papira

Veličina papira

S popisa raspoloživih veličina i vrsta odaberite
zadanu veličinu i vrstu za ladicu 2.

Akcija ako nema
papira

Čekaj zauvijek*

Odustani

Premosti

Odaberite

kako

uređaj treba reagirati kada

zadatak ispisa zahtijeva veličinu ili vrstu medija
koja nije dostupna ili kada je navedena ladica
prazna.

Odaberite opciju Čekaj zauvijek kako bi
uređaj pričekao dok ne umetnete odgovarajući
papir te pritisnite gumb

OK

. Ovo je zadana

postavka.

Za ispis na neki drugi format ili vrstu nakon
navedene odgode odaberite opciju Premosti.

Za automatsko otkazivanje zadatka ispisa nakon
navedene odgode odaberite opciju Od

ustani.

Ako odaberete opciju Premosti ili Odustani,
na upravljačkoj ploči pojavljuje se upit za unos
broja sekundi za odgodu. Vrijeme smanjite ili
povećajte pomoću tipki sa strelicama.

Kvaliteta ispisa

Kalibriraj boju

Naknadno
uključivanje

Kalibriraj sad

Naknadno uključivanje: Odaberite nakon
koliko vremena se uređaj treba kalibrirati kada
ga uključite. Zadana postavka je 15 minuta.

Kalibriraj sad: Prema ovoj postavci uređaj
odmah obavlja kalibraciju. Ako je zadatak u
obradi, uređaj obavlja kalibraciju nakon
dovršetka zadatka. Ako je prikazana poruka o
pogrešci, najprije morate izbrisati poruku.

HRWW

Izbornik Postavljanje sustava

13

background image

Stavka
izbornika

Stavka
podizbornika

Stavka
podizbornika

Stavka
podizbornika

Opis

Prilagodi
poravnanje

Ispis probne
stranice

Ovaj izbornik koristite za pomicanje margina od
vrha prema dnu i s lijeva na desno kako bi se
slika centrirala na stranici. Prije podešavanja tih
vrijednosti ispišite probnu stranicu. Ona
prikazuje vodilice za poravnavanje u smjeru X i
Y tako da možete vidjeti što je potrebno
podesiti.

Prilagodi ladicu
<X>

Pomak X1

Pomak X2

Pomak Y

Za centriranje slike od jedne strane do druge na
listu ispisanom s jedne strane ili za drugu stranu
obostrano ispisanog lista koristite postavku
Pomak X1.

Za centriranje slike od jedne strane do druge na
prvoj stranici obostranog ispisanog lista koristite
postavku Pomak X2.

Za centriranje slike od vrha prema dnu stranice
koristite postavku Pomak Y.

Energetske
postavke

Odgoda
mirovanja

15 minuta*

30 minuta

1 sat

2 sata

Isključeno

1 minuta

Postavlja trajanje stanje neaktivnosti prije ulaska
uređaja u stanje mirovanja. Uređaj automatski
izlazi iz stanja mirovanja kada pošaljete
zadatak ispisa ili pritisnete gumb upravljačke
ploče.

NAPOMENA:

Zadana vrijednost za stavku

Odgoda mirovanja je 15 minuta.

Automatsko
isključenje

Odgoda
isključenja

30 minuta*

1 sat

2 sata

4 sata

8 sata

24 sata

Nikad

Odaberite vremensko razdoblje nakon kojeg će
se uređaj automatski isključiti.

NAPOMENA:

Zadana vrijednost za stavku

Odgoda isključenja je 30 minuta.

Događaji
pokretanja

USB zadatak

LAN zadatak

Bežični zadatak

Pritisak gumba

Odaberite želite li da se uređaj pokrene pri
primitku svake od ovih vrsta zadataka ili akcija.

Zadana postavka za svaku opciju je Da.

14

Poglavlje 2 Izbornici na upravljačkoj ploči

HRWW

background image

Stavka
izbornika

Stavka
podizbornika

Stavka
podizbornika

Stavka
podizbornika

Opis

Kontrast zaslona Srednje*

Tamnije

Najtamnije

Najsvjetlije

Svjetlije

Odaberite razinu kontrasta zaslona.

Postavke
potrošnog
materijala

Spremnik s
crnom bojom

Postavke za
gotovo praznu
tintu

Odzivnik*

Nastavi

Zaustavi

Postavlja kako će se uređaj ponašati kad
spremnik s crnom tintom bude gotovo prazan.

Odzivnik: Uređaj zaustavlja ispis i daje
uputu da zamijenite spremnik za ispis.
Možete dati potvrdu i nastaviti ispisivati.
Opcija koju korisnik može konfigurirati na
uređaju je "Odzivnik za podsjetnik nakon
100, 200, 300 stranica ili nikad". Ova
opcija je dodana kao usluga korisnicima i
ne jamči da će ispis ovih stranica biti
prihvatljive kvalitete.

Nastavi: Uređaj vas upozorava da je
spremnik s tintom pri kraju, ali nastavlja s
ispisom.

Zaustavi: Uređaj zaustavlja ispis dok ne
zamijenite spremnik s tintom.

Niska granica

Unos postotka

Pomoću strelica povećajte ili smanjite postotak
preostalog ispisnog materijala pri kojem želite
da vas uređaj upozori na to da je spremnik za
ispis pri kraju.

Zadana vrijednost za spremnik s crnom bojom
isporučen s uređajem je 24%. Ako umetnete
standardni zamjenski spremnik s crnom bojom,
zadana vrijednost je 13%. Ako umetnete
zamjenski spremnik s crnom bojom visokog
kapaciteta, zadana vrijednost je 7%.

Ove zadane vrijednosti podrazumijevaju još
približno dva tjedna upotrebe prije nego
spremnik dosegne vrlo nisku razinu boje.

HRWW

Izbornik Postavljanje sustava

15

background image

Stavka
izbornika

Stavka
podizbornika

Stavka
podizbornika

Stavka
podizbornika

Opis

Spremnici u boji

Postavke za
gotovo praznu
tintu

Zaustavi

Odzivnik*

Nastavi

Ispiši crno-bijelo

Postavlja kako će se uređaj ponašati kad neki
od spremnika s tintom u boji bude gotovo
prazan.

Odzivnik: Uređaj zaustavlja ispis i daje
uputu da zamijenite spremnik za ispis.
Možete dati potvrdu i nastaviti ispisivati.
Opcija koju korisnik može konfigurirati na
uređaju je "Odzivnik za podsjetnik nakon
100, 200, 300 stranica ili nikad". Ova
opcija je dodana kao usluga korisnicima i
ne jamči da će ispis ovih stranica biti
prihvatljive kvalitete.

Nastavi: Uređaj vas upozorava da je
spremnik s tintom pri kraju, ali nastavlja s
ispisom.

Ispiši crno-bijelo: Korisnik je
konfigurirao uređaj za ispis uz upotrebu
samo crne boje kad razina potrošnog
materijala u boji dosegne veoma nisku
razinu. Potrošni će materijal u boji možda i
dalje moći osigurati prihvatljivu kvalitetu
ispisa. Za ispis u boji zamijenite potrošni
materijal za ispis ili ponovno konfigurirajte
uređaj.

Kad zamijenite spremnik u kojem je tinta
pri kraju, ispis u boji se nastavlja
automatski.

Zaustavi: Uređaj zaustavlja ispis dok ne
zamijenite spremnik s tintom.

Niska granica

Cijan

Magenta

Žuta

Unos postotka

Pomoću strelica povećajte ili smanjite postotak
preostalog ispisnog materijala pri kojem želite
da vas uređaj upozori na to da je spremnik za
ispis pri kraju.

Zadana vrijednost za spremnik s tintom u boji
isporučen s uređajem je 16%. Za zamjenske
spremnike s tintom u boji zadana vrijednost je
7%.

Ove zadane vrijednosti podrazumijevaju još
približno dva tjedna upotrebe prije nego
spremnik dosegne vrlo nisku razinu boje.

16

Poglavlje 2 Izbornici na upravljačkoj ploči

HRWW

background image

Stavka
izbornika

Stavka
podizbornika

Stavka
podizbornika

Stavka
podizbornika

Opis

Spremanje
podataka za
korištenje

Na potr. mat.*

Nema u potr.
mat.

Ovaj

uređaj automatski pohranjuje podatke o

korištenju spremnika s tintom u boji na internu
memoriju. Podatci se mogu pohraniti i na
memorijske čipove u spremnicima s tintom. Za
pohranu podataka samo na memoriju uređaja
odaberite opciju Nema u potr. mat..

Informacije pohranjene na memorijskom čipu
spremnika s tintom pomažu tvrtki HP u razvoju
novih proizvoda koji će udovoljiti kupčevim
zahtjevima za ispis. HP će prikupiti uzorak
memorijskih čipova iz spremnika s tintom koji će
se vratiti tvrtki HP u sklopu programa besplatnog
povrata i recikliranja. Memorijski čipovi iz ovog
uzrokovanja očitavaju se i proučavaju kako bi
se poboljšali budući proizvodi tvrtke HP.

Podaci prikupljeni iz memorijskih čipova
spremnika s tintom ne sadrže informacije koje bi
se mogle koristiti za identifikaciju korisnika ili
određenog uređaja.

Font Courier

Obični*

Tamno

Odaberite

verziju

fonta

Courier.

HRWW

Izbornik Postavljanje sustava

17