HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Izbornik Postavljanje mreže

background image

Izbornik Postavljanje mreže

Pomoću ovog izbornika možete postaviti postavke mrežne konfiguracije. Stavke označene zvjezdicama

(*) su tvornički zadane postavke.

Stavka izbornika

Stavka podizbornika

Opis

Bežični izbornik (samo bežični
uređaji)

NAPOMENA:

Izborniku možete

pristupiti i pritiskom gumba Bežični
s prednje strane uređaja.

Direct WiFi

Prikazuje izravan Wi-Fi naziv uređaja putem kojega mu
možete pristupiti s drugih bežičnih uređaja koji
podržavaju izravan Wi-Fi protokol.

Postavljanje WPS-a

Ako vaš bežični usmjerivač podržava ovu značajku,
koristite ovu metodu kako biste postavili uređaj na
bežičnoj mreži. Ovo je najjednostavnija metoda.

Testiranje mreže

Testira bežičnu mrežu i ispisuje izvješće s rezultatima.

Isključivanje/uključivanje opcije
bežično

Omogućava ili onemogućava bežičnu mrežu.

TCP IP konfiguracija

Automatski*

Ručno

Za automatsku konfiguraciju svih TCP/IP postavki
odaberite opciju Automatski.

Za ručnu konfiguraciju IP adrese, maske podmreže i
zadanog pristupnika, odaberite opciju Ručno.

Automatsko preklapanje
signala

Svijetli*

Isključeno

Omogućava ili onemogućava korištenje standardnog
10/100 mrežnog kabela kada je uređaj izravno povezan
na računalo.

Mrežne usluge

IPv4

IPv6

Omogućava ili onemogućava protokole IPv4 i IPv6. Prema
zadanome omogućena su oba protokola.

Prikaži IP adresu

Ne

Da*

Ne: IP adresa uređaja se neće pojaviti na zaslonu
upravljačke ploče.

Da: IP adresa uređaja će se pojaviti na zaslonu
upravljačke ploče.

Brzina veze

Automatski*

10T Full

10T Half

100TX Full

100TX Half

Po potrebi ručno postavlja brzinu veze.

Uređaj će se nakon postavljanja brzine veze automatski
ponovno pokrenuti.

Namijenjeno za HTTPS

Ne*

Da

Postavlja uređaj tako da komunicira samo s web-
stranicama koje koriste protokol HTTPS.

Vraćanje zadanih postavki

Pritisnite

za

vraćanje postavki mrežne konfiguracije na

zadane vrijednosti.

HRWW

Izbornik Postavljanje mreže

19

background image

20

Poglavlje 2 Izbornici na upravljačkoj ploči

HRWW