HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Za više informacija

background image

Za više informacija

Za informacije o ovim ekološkim temama:

List s ekološkim profilom proizvoda za ovaj i mnoge srodne HP proizvode

Predanost tvrtke HP očuvanju okoliša

Sustav za očuvanje okoliša tvrtke HP

Program tvrtke HP za vraćanje proizvoda na kraju vijeka trajanja i za recikliranje

List s podacima o materijalnoj sigurnosti

Posjetite

www.hp.com/go/environment