HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Upute za odlaganje uređaja na otpad za korisnike u Europskoj uniji

background image

Upute za odlaganje uređaja na otpad za korisnike u Europskoj
uniji

Ovaj simbol može se nalaziti na proizvodu ili na ambalaži, a označava kako se proizvod ne smije
odložiti zajedno s kućanskim otpadom. Vaša je odgovornost ovaj proizvod predati na odgovarajuće
prikupljalište za reciklažu električne i elektroničke opreme. Poseban način prikupljanja i reciklaže
ovakve opreme prilikom odlaganja na otpad pomoći će u očuvanju prirodnih resursa i tako ćete
osigurati da se proizvod reciklira na način koji vodi računa o ljudskom zdravlju i prirodnom okolišu.
Više informacija o prikupljalištima za reciklažu proizvoda zatražite od lokalne uprave, komunalnog
poduzeća ili u trgovine u kojoj ste kupili proizvod.