Pomoć za HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series

background image

LASERJET PRO 300 COLOR

LASERJET PRO 400 COLOR

Korisnički priručnik

M351

M451

background image
background image

Pisač u boji HP LaserJet Pro 300 serije
M351 i pisač u boji HP LaserJet Pro 400
serije M451

Korisnički priručnik

background image

Autorska prava i licenca

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Svako je reproduciranje, izmjena i

prevođenje zabranjeno bez prethodne

pisane suglasnosti, osim pod uvjetima

određenim u zakonu o autorskom pravu.

Informacije sadržane u ovom dokumentu su

predmet promjene bez prethodne najave.

Jedina jamstva za HP-ove proizvode i usluge

navedena su u izričitim jamstvenim izjavama

koje se isporučuju s takvim proizvodima i

uslugama. Ništa što je ovdje navedeno ne

sadrži dodatno jamstvo. HP nije odgovoran

za eventualne tehničke i uredničke pogreške

te propuste koji se nalaze u tekstu.

Edition 1, 10/2014

Broj publikacije : CE955-90992

Trgovačke marke

Adobe

®

, Acrobat

®

te PostScript

®

trgovačke

su marke tvrtke Adobe Systems

Incorporated.

Intel® Core™ je tržišni znak tvrtke Intel

Corporation u SAD-u i drugim državama/

regijama.

Java™ je zaštitni znak tvrtke Sun

Microsystems, Inc. u SAD-u.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP i

Windows Vista® su registrirani zaštitni

znakovi tvrtke Microsoft u Sjedinjenim

Američkim Državama.

UNIX

®

je zaštićena trgovačka marka tvrtke

Open Group.

ENERGY STAR i oznaka ENERGY STAR

zaštitni su znakovi registrirani u SAD-u.

background image

Oznake koje se koriste u ovom priručniku

SAVJET:

Savjeti nude korisne naznake rješenja ili prečace.

NAPOMENA:

Napomene daju važne informacije za objašnjavanje pojmova ili obavljanje zadatka.

OPREZ:

Oznake za oprez opisuju korake koje biste trebali slijediti kako ne biste izgubili podatke ili

oštetili uređaj.

UPOZORENJE!

Oznake upozorenja skreću vam pažnju na određene korake koje biste trebali

slijediti kako se ne biste ozlijedili, izgubili veliku količinu podataka ili nanijeli uređaju veliku štetu.

HRWW

iii

background image

iv

Oznake koje se koriste u ovom priručniku

HRWW

background image

Sadržaj

1 Osnovne informacije o uređaju ......................................................................................... 1

Usporedba uređaja .................................................................................................................. 2
Značajke za očuvanje okoliša ................................................................................................... 4
Značajke dostupnosti ................................................................................................................ 4
Pregledi proizvoda ................................................................................................................... 5

Pogled sprijeda ......................................................................................................... 5
Pogled straga ........................................................................................................... 6
Veze na sučelju ........................................................................................................ 6
Položaj serijskog broja i broja modela ........................................................................ 7
Izgled upravljačke ploče ............................................................................................ 8

2 Izbornici na upravljačkoj ploči .......................................................................................... 9

Izbornik HP web-usluge ........................................................................................................... 10
Izbornik Izvješća .................................................................................................................... 11
Izbornik Brzi obrazac ............................................................................................................. 12
Izbornik Postavljanje sustava ................................................................................................... 13
Izbornik Servis ....................................................................................................................... 18
Izbornik Postavljanje mreže ..................................................................................................... 19

3 Softver za Windows ....................................................................................................... 21

Podržani operacijski sustavi i upravljački programi pisača za Windows ....................................... 22
Odaberite odgovarajući upravljački program pisača za Windows .............................................. 22

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 24

UPD instalacijski načini rada ..................................................................... 24

Promjena postavki zadatka ispisa za Windows ......................................................................... 25

Prioritet postavki za ispis .......................................................................................... 25
Promjena postavki za sve zadatke ispisa dok se program ne zatvori ............................. 25
Promjena zadanih postavki za sve zadatke ispisa ....................................................... 26
Promjena konfiguracijskih postavki uređaja ................................................................ 26

Uklanjanje upravljačkih programa pisača iz sustava Windows .................................................... 27
Podržani uslužni programi za Windows ................................................................................... 28

HRWW

v

background image

Ostale komponente i uslužni programi operativnog sustava Windows ........................... 28

Softver za ostale operativne sustave ......................................................................................... 28

4 Korištenje proizvoda s Mac računalima .......................................................................... 29

Softver za Mac ...................................................................................................................... 30

Podržani operacijski sustavi i upravljački programi pisača za Mac ............................... 30
Instaliranje softvera za računala s operativnim sustavom Mac ....................................... 30

Instaliranje softvera za Mac računala priključna izravno na uređaj ................ 30
Instaliranje softvera za računala s operativnim sustavom Mac na ožičenoj
mreži ...................................................................................................... 31

Konfiguracija IP adrese .............................................................. 31
Instaliranje softvera .................................................................... 31

Instaliranje softvera za računala s operativnim sustavom Mac na bežičnoj
mreži ...................................................................................................... 31

Povezivanje uređaja s bežičnom mrežom koja koristi WPS putem
izbornika na upravljačkoj ploči ................................................... 32
Povezivanje uređaja s bežičnom mrežom putem USB kabela. ......... 32

Uklanjanje upravljačkog programa pisača iz operacijskog sustava Mac ........................ 33
Prednost za postavke ispisa za Mac računala ............................................................ 33
Promjena postavki upravljačkog programa pisača za Mac .......................................... 33

Promjena postavki za sve zadatke ispisa dok se program ne zatvori .............. 33
Promjena zadanih postavki za sve zadatke ispisa ........................................ 34
Promjena konfiguracijskih postavki uređaja ................................................. 34

Softver za Mac računala .......................................................................................... 34

HP Utility za Mac ..................................................................................... 34

Otvorite HP Utility ...................................................................... 34
Značajke programa HP Utility ..................................................... 34

Podržani uslužni programi za Mac ............................................................. 35

HP ugrađeni web-poslužitelj ....................................................... 35
HP ePrint .................................................................................. 35
AirPrint .................................................................................... 35

Osnovni zadaci ispisa u sustavu Mac ....................................................................................... 37

Poništavanje zadatka ispisa s Mac računala .............................................................. 37
Promjena veličine i vrste papira na Mac računalu ....................................................... 37
Promjena veličine dokumenata ili ispis na papiru prilagođene veličine s Mac računala . . . 37
Stvaranje i korištenje prethodnih postavki za ispis s Mac računala ................................ 38
Ispis naslovnice s Mac računala ................................................................................ 38
Korištenje vodenih žigova s Mac računala ................................................................. 38
Ispis više stranica na jedan list papira s Mac računala ................................................ 39
Ispis na obje strane papira (obostrani ispis) s Mac računalom ...................................... 39
Postavljanje opcija boje s Mac računala .................................................................... 40

vi

HRWW

background image

Korištenje značajke AirPrint ..................................................................................................... 41
Rješavanje problema sa sustavom Mac ..................................................................................... 42

5 Priključivanje proizvoda u sustavu Windows .................................................................. 43

Odricanje dijeljenja pisača ..................................................................................................... 44
Povezivanje putem USB veze ................................................................................................... 44

Instalacija s CD medija ............................................................................................ 44

Povezivanje u mrežu, u sustavu Windows ................................................................................. 45

Podržani mrežni protokoli ........................................................................................ 45
Instaliranje uređaja u žičnoj mreži, u sustavu Windows ............................................... 45

Dobivanje IP adrese ................................................................................. 45
Instaliranje softvera .................................................................................. 46

Instaliranje uređaja u bežičnoj mreži, u sustavu Windows (samo bežični modeli) ............ 46

Povezivanje uređaja s bežičnom mrežom koja koristi WPS ........................... 47
Povezivanje uređaja s bežičnom mrežom koja koristi WPS putem izbornika
na upravljačkoj ploči ................................................................................ 47
Povezivanje uređaja s bežičnom mrežom putem USB kabela. ........................ 48
Instalacija softvera za bežični proizvod trenutno povezan s mrežom .............. 48

Konfiguracija postavki IP mreže u sustavu Windows .................................................... 49

Prikaz ili promjena mrežnih postavki .......................................................... 49
Postavljanje ili promjena lozinke uređaja .................................................... 49
Ručno konfiguriranje IPv4 TCP/IP parametara s upravljačke ploče ................. 49
Postavke brzine veze i obostranog ispisa .................................................... 50

6 Papir i mediji za ispis ..................................................................................................... 51

Razumijevanje potrošnje papira ............................................................................................... 52
Promjena upravljačkog programa pisača u skladu s vrstom i veličinom papira u sustavu Windows . . 53
Podržane veličine papira ........................................................................................................ 54
Podržane vrste papira i kapacitet ladice ................................................................................... 56
Umetanje papira u ladice ........................................................................................................ 59

Umetanje u ladicu 1 ................................................................................................ 59
Umetanje u ladicu 2 ili dodatnu ladicu 3 ................................................................... 60

Konfiguriranje ladica .............................................................................................................. 62

7 Spremnici za ispis ........................................................................................................... 63

Informacije o spremniku tinte ................................................................................................... 64
Prikaz potrošnog materijala ..................................................................................................... 65

Prikaz spremnika za ispis ......................................................................................... 65

Upravljanje spremnicima za ispis ............................................................................................. 66

Promjena postavki spremnika za ispis ........................................................................ 66

HRWW

vii

background image

Ispis kada spremnik s tintom dođe do kraja predviđenog vijeka trajanja ......... 66
Omogućavanje i onemogućavanje postavke Vrlo niska na upravljačkoj
ploči ....................................................................................................... 66
Ispis uz EconoMode ................................................................................. 67

Zamjena i recikliranje potrošnog materijala ................................................................ 67

Recikliranje potrošnog materijala ............................................................... 67
Pohrana spremnika s tintom ....................................................................... 67
HP propisi za spremnike s tintom drugih proizvođača ................................... 68

Web-stranice tvrtke HP za zaštitu od krivotvorina ........................................................ 68

Upute o zamjeni .................................................................................................................... 69

Zamjena spremnika za ispis ..................................................................................... 69

Rješavanje problema s potrošnim materijalom ........................................................................... 73

Provjerite ispisne uloške ........................................................................................... 73

Ispis stranice sa statusom potrošnog materijala ............................................ 74
Interpretacija stranice s kvalitetom ispisa ..................................................... 75
Provjerite je li spremnik s tintom oštećen ...................................................... 75
Mrlje koje se ponavljaju ............................................................................ 76

Tumačenje poruka o potrošnom materijalu na upravljačkoj ploči ................................... 77

<boja> nije kompatibilna .......................................................................... 77
<boja> nije podržana Za nastavak pritisnite [OK] ....................................... 77
10.XXXX Pogreška potrošnog materijala ..................................................... 77
Cijan boja je na krivom mjestu .................................................................. 78
Cijan boja je pri kraju .............................................................................. 78
Crna boja je na krivom mjestu ................................................................... 78
Crna boja je pri kraju ............................................................................... 78
Instalirana je korištena <boja> Za nastavak pritisnite [OK] ............................ 79
Magenta boja je na krivom mjestu ............................................................. 79
Magenta boja je pri kraju ......................................................................... 79
Neispravan potrošni materijal .................................................................... 80
Niska razina potrošnog materijala ............................................................. 80
Razina u spremniku za ispis cijan bojom je niska ......................................... 80
Razina u spremniku za ispis crnom bojom je niska ....................................... 80
Razina u spremniku za ispis magenta bojom je niska ................................... 80
Razina u spremniku za ispis žutom bojom je niska ....................................... 81
Uklanjanje zatvarača za transport sa spremnika <boja> ............................... 81
Uklonite zatvarače za transport sa spremnika .............................................. 81
Umetnite spremnik <boja> ........................................................................ 81
Umetnut je originalni potrošni materijal tvrtke HP .......................................... 81
Upotrebljava se korištena <boja> .............................................................. 81
Upotrebljava se korišteni potrošni materijal ................................................. 82
Zamijenite <boja> ................................................................................... 82

viii

HRWW

background image

Žuta boja je na krivom mjestu .................................................................... 82
Žuta boja je pri kraju ................................................................................ 82

8 Zadaci ispisa .................................................................................................................. 85

Poništavanje zadatka ispisa .................................................................................................... 86
Osnovni zadaci ispisa u sustavu Windows ................................................................................ 87

Otvaranje upravljačkog programa pisača u sustavu Windows ...................................... 87
Traženje pomoći za bilo koju opciju ispisa u sustavu Windows .................................... 88
Promjena broja ispisanih kopija u sustavu Windows ................................................... 88
Spremanje prilagođenih postavki ispisa za ponovno korištenje u sustavu Windows ......... 88

Upotreba prečaca za ispis u sustavu Windows ............................................ 88
Stvaranje prečaca za ispis ........................................................................ 90

Poboljšanje kvalitete ispisa u sustavu Windows ........................................................... 92

Odabir veličine stranice u sustavu Windows ................................................ 92
Odabir prilagođene veličine stranice u sustavu Windows ............................. 92
Odabir vrste papira u sustavu Windows ..................................................... 93
Odabir ladice za papir u sustavu Windows ................................................ 93

Obostrani ispis u sustavu Windows ........................................................................... 93

Ručni obostrani ispis u sustavu Windows .................................................... 93
Automatski obostrani ispis u sustavu Windows ............................................. 95

Ispis više stranica po listu u sustavu Windows ............................................................. 96
Odabir usmjerenja stranice u sustavu Windows .......................................................... 98
Postavljanje opcija boja u sustavu Windows .............................................................. 99

Upotreba značajke HP ePrint ................................................................................................. 101
Dodatni zadaci ispisa u sustavu Windows .............................................................................. 102

Ispis teksta u boji kao crno-bijelog predloška u sustavu Windows ................................ 102
Ispis na unaprijed ispisane, papire sa zaglavljem ili obrasce u sustavu Windows ......... 102
Ispis na posebnom papiru, naljepnicama ili folijama u sustavu Windows ..................... 104
Ispis prve ili posljednje stranice na drugačiji papir u sustavu Windows ........................ 107
Promjena veličine dokumenta da stane na stranicu u sustavu Windows ........................ 109
Dodajte vodeni žig u dokument u sustavu Windows .................................................. 110
Izrada knjižice u sustavu Windows ......................................................................... 111

9 Boja ............................................................................................................................. 113

Podešavanje boja ................................................................................................................ 114

Promjena teme boja za zadatak ispisa .................................................................... 114
Promjena opcija boje ............................................................................................ 115
Opcije ručnog ispisa u boji .................................................................................... 115

Upotreba opcije HP EasyColor .............................................................................................. 117
Usklađivanje boja s onima na zaslonu računala ...................................................................... 118

HRWW

ix

background image

10 Upravljanje i održavanje ............................................................................................ 119

Ispis stranica s informacijama ................................................................................................ 120
Korištenje HP ugrađenog web-poslužitelja ............................................................................... 121

Otvaranje HP ugrađenog web-poslužitelja ............................................................... 121
Značajke HP ugrađenog web-poslužitelja ................................................................. 121

Upotreba softvera HP Web Jetadmin ...................................................................................... 122
Sigurnosne značajke uređaja ................................................................................................ 122

Dodjeljivanje lozinke sustava .................................................................................. 122

Postavke za ekonomični način rada ....................................................................................... 123

Ispis uz EconoMode .............................................................................................. 123
Načini za uštedu energije ...................................................................................... 123

Postavljanje stanja mirovanja ................................................................... 123
Postavljanje odgode Automatsko isključenje .............................................. 123

Arhivski ispis ........................................................................................................ 124

Instaliranje DIMM memorijskih modula ................................................................................... 125

Instaliranje DIMM memorijskih modula .................................................................... 125
Omogućavanje memorije ....................................................................................... 129
Provjera instalacije DIMM-a .................................................................................... 130
Dodjela memorije .................................................................................................. 131

Čišćenje uređaja .................................................................................................................. 132
Ažuriranja proizvoda ........................................................................................................... 132

11 Rješavanje problema .................................................................................................. 133

Samopomoć ........................................................................................................................ 134
Kontrolni popis za rješavanje općenitih problema .................................................................... 135

Čimbenici koji djeluju na izvedbu pisača ................................................................. 136

Vraćanje tvorničkih postavki .................................................................................................. 137
Tumačenje poruka na upravljačkoj ploči ................................................................................. 138

Vrste poruka upravljačke ploče ............................................................................... 138
Poruke na upravljačkoj ploči .................................................................................. 138

<boja> nije kompatibilna ........................................................................ 138
<boja> nije podržana Za nastavak pritisnite [OK] ..................................... 138
10.XXXX Pogreška potrošnog materijala ................................................... 139
49 Pogreška Isključite pa ponovno uključite ............................................... 139
50.X Pogreška mehanizma za nanošenje tonera Isključite pa ponovno
uključite ................................................................................................ 139
51.XX Pogreška Isključite pa ponovno uključite .......................................... 140
54.XX Pogreška Isključite pa ponovno uključite .......................................... 140
55.X Pogreška Isključite pa ponovno uključite ............................................ 140
57 Pogreška ventilatora Isključite pa ponovno uključite ............................... 140
59.X Pogreška Isključite pa ponovno uključite ............................................ 141

x

HRWW

background image

79 Pogreška Isključite pa ponovno uključite ............................................... 141
79 Servisna pogreška Isključite pa ponovno uključite .................................. 141
Cijan boja je na krivom mjestu ................................................................ 142
Cijan boja je pri kraju ............................................................................ 142
Crna boja je na krivom mjestu ................................................................. 142
Crna boja je pri kraju ............................................................................. 142
Front door open (Prednja vrata otvorena) .................................................. 143
Instalirana je korištena <boja> Za nastavak pritisnite [OK] .......................... 143
Magenta boja je na krivom mjestu ........................................................... 143
Magenta boja je pri kraju ....................................................................... 143
Memorija je gotovo puna Pritisnite [OK] ................................................... 144
Neispravan potrošni materijal .................................................................. 144
Neočekivana veličina u ladici # Umetnite <veličina> Pritisnite [OK] ............. 144
Neuspješan ispis, pritisnite U redu Ponovi li se pogreška, isključite uređaj, a
zatim ga uključite. .................................................................................. 144
Niska razina potrošnog materijala ........................................................... 145
Pogrešan ispis Pritisnite [OK] ................................................................... 145
Pogreška uređaja Pritisnite [OK] ............................................................... 145
Razina u spremniku za ispis cijan bojom je niska ....................................... 146
Razina u spremniku za ispis crnom bojom je niska ..................................... 146
Razina u spremniku za ispis magenta bojom je niska ................................. 146
Razina u spremniku za ispis žutom bojom je niska ..................................... 146
Rear door open (Stražnja vrata otvorena) .................................................. 146
Ručni obostrani ispis Umetnite papir u ladicu <X> Pritisnite [OK] .................. 147
Ručno umetanje <VRSTA> <VELIČINA> Za dostupne medije pritisnite [U
redu] .................................................................................................... 147
Stranica za čišćenje . . ........................................................................... 147
Uklanjanje zatvarača za transport sa spremnika <boja> ............................. 147
Uklonite zatvarače za transport sa spremnika ............................................ 147
Umetnite papir u ladicu <X> Za dostupne medije pritisnite [U redu] .............. 148
Umetnite spremnik <boja> ...................................................................... 148
Umetnite u ladicu # <VRSTA> <VELIČINA> ............................................... 148
Umetnite u ladicu 1 <VRSTA> <VELIČINA> ............................................... 148
Umetnite u ladicu 1 obično <VELIČINA> Način rada Čišćenje, pritisnite U
redu za početak ..................................................................................... 148
Umetnut je originalni potrošni materijal tvrtke HP ........................................ 149
Upotrebljava se korištena <boja> ............................................................ 149
Upotrebljava se korišteni potrošni materijal ............................................... 149
Upravljački program nije valjan Pritisnite [OK] ........................................... 149
Zaglavljen papir u <lokacija> .................................................................. 149

HRWW

xi

background image

Zaglavljen papir u ladici # Oslobodite zaglavljeni papir i zatim Pritisnite
[OK] ..................................................................................................... 150
Zamijenite <boja> ................................................................................. 150
Žuta boja je na krivom mjestu .................................................................. 150
Žuta boja je pri kraju .............................................................................. 150

Papir se neispravno uvlači ili se zaglavljuje ............................................................................. 152

Uređaj ne uvlači papir ........................................................................................... 152
Uređaj uvlači više listova papira ............................................................................. 152
Sprečavanje zaglavljivanja papira .......................................................................... 152

Uklanjanje zaglavljenog papira ............................................................................................. 154

Mjesta zaglavljenja ............................................................................................... 154
Uklanjanje zaglavljenog papira iz ladice 1 .............................................................. 155
Uklanjanje zaglavljenog papira iz ladice 2 .............................................................. 156
Uklanjanje zaglavljenog papira iz područja mehanizma za nanošenje tonera ............. 157
Uklanjanje papira zaglavljenog u izlaznom spremniku .............................................. 159
Uklanjanje zaglavljenog papira u dodatku za obostrani ispis (samo za modele s
obostranim ispisom) ............................................................................................... 159

Poboljšajte kvalitetu ispisa ..................................................................................................... 162

U upravljačkom programu pisača koristite ispravnu postavku vrste papira .................... 162

Promjena postavke vrste papira za Windows ............................................ 162
Promjena postavke vrste papira za Mac ................................................... 162

Podešavanje postavki ispisa u upravljačkom programu pisača .................................... 163

Promjena teme boja za zadatak ispisa ..................................................... 163
Promjena opcija boje ............................................................................. 164

Koristite papir koji odgovara specifikacijama tvrtke HP .............................................. 164
Ispisivanje stranice za čišćenje ............................................................................... 165
Kalibriranje uređaja za poravnavanje boja .............................................................. 166
Provjerite ispisne uloške ......................................................................................... 166

Ispis stranice sa statusom potrošnog materijala .......................................... 167
Interpretacija stranice s kvalitetom ispisa ................................................... 168
Provjerite je li spremnik s tintom oštećen .................................................... 168
Mrlje koje se ponavljaju .......................................................................... 169

Koristite upravljački program pisača koji najbolje odgovara vašim potrebama ............. 169

Uređaj ne ispisuje ili ispisuje sporo ........................................................................................ 171

Uređaj ne ispisuje ................................................................................................. 171
Proizvod ispisuje sporo .......................................................................................... 172

Rješavanje poteškoća s povezivanjem uređaja ........................................................................ 173

Rješavanje poteškoća s izravnim vezama ................................................................. 173
Rješavanje mrežnih problema ................................................................................. 173

Loša fizička veza ................................................................................... 173
Računalo za uređaj koristi neispravnu IP adresu ......................................... 173

xii

HRWW

background image

Računalo ne ostvaruje komunikaciju s uređajem ......................................... 174
Uređaj koristi neispravne postavke veze i obostranog ispisa za mrežu .......... 174
Novi softverski programi mogu uzrokovati probleme s kompatibilnosti. ......... 174
Vaše računalo ili radna stanica možda nisu ispravno postavljeni ................. 174
Uređaj je onemogućen ili su neispravne druge postavke mreže. ................... 174

Rješavanje problema s bežičnom mrežom ............................................................................... 175

Provjera bežične veze ........................................................................................... 175
Upravljačka ploča prikazuje poruku: Bežična značajka ovog uređaja je isključena ....... 176
Uređaj ne ispisuje nakon dovršetka bežične konfiguracije .......................................... 176
Uređaj ne ispisuje, a na računalu je instaliran vatrozid treće strane ............................. 176
Bežična veza ne radi nakon premještanja bežičnog usmjerivača ili uređaja ................. 176
Na bežični uređaj se ne može priključiti više računala .............................................. 177
Bežični uređaj izgubi vezu kad se priključi na VPN ................................................... 177
Mreža se ne prikazuje na popisu bežičnih mreža ..................................................... 177
Bežična mreža ne radi .......................................................................................... 178

Rješavanje problema sa softverom za uređaj u sustavu Windows .............................................. 179
Rješavanje problema sa softverom sustava Mac ....................................................................... 181

Upravljački program uređaja ne nalazi se na popisu Print & Fax (Ispis i faksiranje). ...... 181
Naziv uređaja se ne pojavljuje u popisu uređaja Print & Fax (Ispis i faksiranje). ........... 181
Upravljački program uređaja automatski ne postavlja uređaj koji ste odabrali u popisu
Print & Fax (Ispis i faksiranje). ................................................................................. 181
Zadatak ispisa nije poslan na željeni uređaj ............................................................. 182
Uređaj se nakon odabira upravljačkog programa, ako je spojen putem USB kabela, ne
pojavljuje u popisu Print & Fax (Ispis i faksiranje). ..................................................... 182
Koristite generički upravljački program pisača uz USB vezu ....................................... 182

Dodatak A Dodatna oprema i potrošni materijal .............................................................. 183

Naručivanje dijelova, dodatne opreme i potrošnog materijala ................................................... 184
Brojevi dijelova .................................................................................................................... 184

Dodatak B Servis i podrška ............................................................................................. 185

Izjava o ograničenom jamstvu tvrtke Hewlett-Packard ............................................................... 186
HP-ovo Premium Protection jamstvo: Izjava o ograničenom jamstvu za LaserJet spremnik za ispis ... 188
Podaci spremljeni u spremnik s tintom ..................................................................................... 189
Licencni ugovor s krajnjim korisnikom ..................................................................................... 190
OpenSSL ............................................................................................................................. 193
Korisnička podrška ............................................................................................................... 194
Ponovno pakiranje pisača ..................................................................................................... 195

Dodatak C Specifikacije uređaja ...................................................................................... 197

Fizičke specifikacije ............................................................................................................. 198

HRWW

xiii

background image

Potrošnja energije, električne specifikacije i akustične emisije .................................................... 198
Specifikacije okruženja ......................................................................................................... 198

Dodatak D Informacije o zakonskim propisima ................................................................ 199

FCC propisi ......................................................................................................................... 200
Program očuvanja okoliša ..................................................................................................... 201

Zaštita okoliša ...................................................................................................... 201
Emisija ozona ....................................................................................................... 201
Potrošnja energije ................................................................................................. 201
Potrošnja tonera .................................................................................................... 201
Upotreba papira ................................................................................................... 201
Plastika ................................................................................................................ 201
Potrošni materijal za HP LaserJet ............................................................................. 202
Upute za vraćanje i recikliranje .............................................................................. 202

Sjedinjene Države i Portoriko ................................................................... 202

Povrat više spremnika (više od jednog spremnika) ....................... 202
Vraćanje jednog uloška ........................................................... 202
Otprema ................................................................................ 202

Povrat izvan SAD-a ................................................................................ 203

Papir ................................................................................................................... 203
Korišteni materijali ................................................................................................ 203
Upute za odlaganje uređaja na otpad za korisnike u Europskoj uniji ........................... 204
Kemijske tvari ....................................................................................................... 204
Tablica s podacima o sigurnosti materijala (MSDS, Material safety data sheet) ............ 204
Za više informacija ................................................................................................ 205

Izjava o sukladnosti .............................................................................................................. 206
Izjava o usklađenosti sa standardima (bežični modeli) .............................................................. 208
Izjave o mjerama opreza ...................................................................................................... 210

Sigurnost lasera .................................................................................................... 210
Kanadski DOC propisi ........................................................................................... 210
VCCI izjava (Japan) .............................................................................................. 210
Upute za kabel za napajanje ................................................................................. 210
Izjava o kabelu za napajanje (Japan) ...................................................................... 210
EMC izjava (Koreja) .............................................................................................. 211
Izjava o laseru za Finsku ........................................................................................ 211
GS izjava (Njemačka) ........................................................................................... 212
Tablice materijala (Kina) ........................................................................................ 212
Izjava o ograničenju opasnih tvari (Turska) .............................................................. 212
Izjava o ograničenju opasnih tvari (Ukrajina) ........................................................... 212

Dodatne izjave za bežične proizvode .................................................................................... 213

Izjava o usklađenosti s FCC standardom — Sjedinjene Američke Države ..................... 213

xiv

HRWW

background image

Izjava za Australiju ............................................................................................... 213
ANATEL izjava za Brazil ........................................................................................ 213
Izjave za Kanadu .................................................................................................. 213
Regulativna obavijest Europske Unije ....................................................................... 213
Obavijest o korištenju u Francuskoj ......................................................................... 214
Obavijest o korištenju u Rusiji ................................................................................. 214
Izjava za Koreju ................................................................................................... 214
Izjava za Tajvan ................................................................................................... 215
Vietnam Telecom, oznaka za žično/bežično povezivanje za proizvode odobrene u
skladu sa standardom ICTQC ................................................................................. 215

Kazalo ............................................................................................................................. 217

HRWW

xv

background image

xvi

HRWW