HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Ohjauspaneelin viestityypit

background image

Ohjauspaneelin viestityypit

Ohjauspaneelin ilmoitukset osoittavat laitteen nykyisen tilan tai tilanteen, joka saattaa edellyttää toimia.

Hälytys- ja varoitusilmoitukset tulevat näkyviin vähäksi aikaa. Ilmoitus voi edellyttää, että käyttäjä jatkaa

työtä painamalla

OK

-painiketta tai peruuttaa työn painamalla Peruuta -painiketta. Tietyt ilmoitukset

voivat aiheuttaa sen, ettei työtä suoriteta loppuun tai että tulostuslaatu huononee. Jos hälytys- tai

varoitusilmoitus liittyy tulostukseen ja automaattisen toiminnan jatkaminen on asetettu käyttöön, laite

yrittää jatkaa tulostustyötä 10 sekunnin kuluttua ilmoituksen tulosta näkyviin, ellei käyttäjä ole kuitannut

ilmoitusta.

Kriittiset virheilmoitukset voivat ilmoittaa jonkinlaisesta viasta. Virran katkaiseminen ja uudelleen

kytkeminen voi ratkaista ongelman. Jos kriittinen virhe ei poistu, laite saattaa vaatia huoltoa.