HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series ohje

background image

LASERJET PRO 300 COLOR

LASERJET PRO 400 COLOR

Käyttöopas

M351

M451

background image
background image

HP LaserJet Pro 300 color M351 ja
HP LaserJet Pro 400 color M451

Käyttöopas

background image

Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Tämän materiaalin kopioiminen,

sovittaminen tai kääntäminen on kiellettyä,

paitsi tekijänoikeuslain sallimilla tavoilla.

Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat

muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

HP-tuotteiden ja palvelujen takuut rajoittuvat

kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana

toimitettavissa nimenomaisissa

takuulausekkeissa esitettyihin takuisiin.

Mitään tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita

lisätakuuksi. HP ei ole vastuussa tämän

julkaisun mahdollisesti sisältämistä teknisistä

tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Edition 1, 10/2014

Osanumero: CE955-90989

Tavaramerkkitietoja

Adobe

®

, Acrobat

®

ja PostScript

®

ovat

Adobe Systems Incorporated -yhtiön

tavaramerkkejä.

Intel® Core™ on Intel Corporationin

tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa

maissa/muilla alueilla.

Java™ on Sun Microsystems, Inc.:n

tavaramerkki Yhdysvalloissa.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP ja

Windows Vista® ovat Microsoft

Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä

tavaramerkkejä.

UNIX

®

on Open Group -yhtiön rekisteröimä

tavaramerkki.

ENERGY STAR ja ENERGY STAR -merkki

ovat Yhdysvalloissa rekisteröityjä merkkejä.

background image

Tässä oppaassa käytettyjä merkintätapoja

VIHJE:

Vihjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä tai pikatoimintoja.

HUOMAUTUS:

Huomautukset ovat tärkeitä tietoja, jotka selittävät käsitteen tai neuvovat tehtävän

suorittamisessa.

VAROITUS:

Varoituksissa on ohjeita, joita on noudatettava tietojen katoamisen tai laitteen

vaurioitumisen estämiseksi.

VAARA

Vaara-kohdissa on ohjeita, joita on noudatettava henkilövahinkojen, suurten tietomäärien

katoamisen tai laitteen vakavan vaurioitumisen estämiseksi.

FIWW

iii

background image

iv

Tässä oppaassa käytettyjä merkintätapoja

FIWW

background image

Sisällysluettelo

1 Laitteen perustiedot .......................................................................................................... 1

Mallivertailu ............................................................................................................................ 2
Ympäristöä suojelevat ominaisuudet ........................................................................................... 4
Helppokäyttötoiminnot .............................................................................................................. 4
Tuotekuvat ............................................................................................................................... 5

Etunäkymä ............................................................................................................... 5
Takanäkymä ............................................................................................................. 6
Liitännät ................................................................................................................... 6
Sarja- ja mallinumeron sijainti ..................................................................................... 7
Ohjauspaneeli .......................................................................................................... 8

2 Ohjauspaneelin valikot ..................................................................................................... 9

HP-verkkopalvelut-valikko ........................................................................................................ 10
Raportit-valikko ...................................................................................................................... 11
Pikalomakkeet -valikko ............................................................................................................ 12
Järjestelmän asetukset -valikko ................................................................................................. 13
Huolto -valikko ....................................................................................................................... 18
Verkkoasetukset-valikko ........................................................................................................... 19

3 Windows-ohjelmisto ....................................................................................................... 21

Tuetut Windows-käyttöjärjestelmät ja -tulostinohjaimet ................................................................. 22
Valitse oikea Windows-tulostinohjain ........................................................................................ 22

HP:n yleistulostinohjain (UPD) ................................................................................... 24

UPD-asennustilas ...................................................................................... 24

Tulostustyöasetusten muuttaminen Windowsissa ......................................................................... 25

Tulostusasetusten arvojärjestys .................................................................................. 25
Kaikkien tulostustöiden asetusten muuttaminen ohjelman sulkemiseen saakka .................. 25
Kaikkien tulostustöiden oletusasetusten muuttaminen .................................................... 26
Laitteen kokoonpanoasetusten muuttaminen ................................................................ 26

Tulostinohjaimen poistaminen Windowsissa .............................................................................. 27
Windows-apuohjelmat ............................................................................................................ 28

FIWW

v

background image

Muut Windows-osat ja -apuohjelmat .......................................................................... 28

Muiden käyttöjärjestelmien ohjelmistot ...................................................................................... 28

4 Laitteen käyttäminen Macintoshissa ............................................................................... 29

Macintosh-ohjelmisto .............................................................................................................. 30

Tuetut Mac-käyttöjärjestelmät ja -tulostinohjaimet ......................................................... 30
Ohjelmiston asennus Macintosh-käyttöjärjestelmissä .................................................... 30

Ohjelmiston asennus suoraan laitteeseen liitettyihin Macintosh-tietokoneisiin .... 30
Ohjelmiston asennus kiinteässä verkossa olevaan Macintosh-tietokoneeseen .... 31

IP-osoitteen määrittäminen .......................................................... 31
Ohjelmiston asentaminen ........................................................... 31

Ohjelmiston asennus langattomassa verkossa olevaan Macintosh-
tietokoneeseen ......................................................................................... 31

Laitteen yhdistäminen langattomaan verkkoon WPS:n avulla
käyttämällä ohjauspaneelin valikkoja ........................................... 32
Laitteen liittäminen langattomaan verkkoon USB-kaapelin avulla ...... 32

Tulostinohjaimen poistaminen Mac-käyttöjärjestelmissä ................................................ 33
Tulostusasetusten tärkeys Macintoshissa ..................................................................... 33
Tulostinohjaimen asetusten muuttaminen Macintoshissa ................................................ 33

Kaikkien tulostustöiden asetusten muuttaminen ohjelman sulkemiseen saakka ... 33
Kaikkien tulostustöiden oletusasetusten muuttaminen ..................................... 33
Laitteen kokoonpanoasetusten muuttaminen ................................................. 34

Macintosh-tietokoneiden ohjelmisto ............................................................................ 34

HP-apuohjelma Macintosh-tietokoneisiin ...................................................... 34

HP-apuohjelman avaus ............................................................... 34
HP-apuohjelman ominaisuudet .................................................... 34

Macintosh-apuohjelmat ............................................................................. 35

HP:n sulautettu Web-palvelin ...................................................... 35
HP ePrint .................................................................................. 35
AirPrint .................................................................................... 35

Tulostuksen perustehtävät Mac-käyttöjärjestelmässä .................................................................... 36

Tulostustyön peruuttaminen Macintosh-tietokoneessa .................................................... 36
Paperikoon ja -tyypin vaihtaminen Mac-käyttöjärjestelmässä ......................................... 36
Dokumenttien koon muuttaminen tai mukautetun paperikoon käyttäminen Macintoshissa .. 36
Tulostuksen esiasetusten luominen ja käyttäminen Macintoshissa ................................... 37
Kansilehden tulostaminen Macintoshissa .................................................................... 37
Vesileimojen käyttäminen Macintoshissa .................................................................... 37
Useiden sivujen tulostaminen yhdelle paperiarkille Macintoshissa .................................. 38
Tulostaminen sivun molemmille puolille (kaksipuolinen tulostus) Macintoshissa ................. 38
Väriasetusten määrittäminen Macintoshissa ................................................................ 39

AirPrintin käyttäminen ............................................................................................................. 40

vi

FIWW

background image

Mac-tietokoneen ongelmien ratkaiseminen ................................................................................ 41

5 Laitteen liittäminen Windows-käyttöjärjestelmässä ......................................................... 43

Tulostimen jakamista koskeva vastuunvapautus .......................................................................... 44
USB-kytkentä ......................................................................................................................... 44

CD-asennus ............................................................................................................ 44

Kytkeminen verkkoon Windowsissa .......................................................................................... 45

Tuetut verkkoprotokollat ........................................................................................... 45
Laitteen asentaminen kiinteään verkkoon Windowsissa ................................................ 45

IP-osoitteen haku ...................................................................................... 45
Ohjelmiston asentaminen .......................................................................... 46

Laitteen asentaminen langattomaan verkkoon Windowsissa (vain langattomat mallit) ...... 46

Laitteen yhdistäminen langattomaan verkkoon WPS:n avulla ......................... 47
Laitteen yhdistäminen langattomaan verkkoon WPS:n avulla käyttämällä
ohjauspaneelin valikkoja ........................................................................... 47
Laitteen liittäminen langattomaan verkkoon USB-kaapelin avulla ..................... 47
Ohjelmiston asentaminen aiemmin verkkoon liitettyä laitetta varten ................. 48

IP-verkkoasetusten määrittäminen Windowsissa ........................................................... 49

Verkkoasetusten tarkasteleminen tai muuttaminen ......................................... 49
Verkkosalasanan asettaminen tai vaihtaminen ............................................. 49
TCP/IP-parametrien määrittäminen manuaalisesti ohjauspaneelista ................. 49
Yhteysnopeuden ja kaksisuuntaisen tiedonsiirron asetukset ............................ 50

6 Paperi ja materiaali ........................................................................................................ 51

Paperinkäyttö ........................................................................................................................ 52
Tulostinohjaimen asetusten muuttaminen paperityypin ja -koon mukaiseksi Windowsissa ................. 53
Tuetut paperikoot ................................................................................................................... 54
Tuetut paperityypit ja lokeron kapasiteetti .................................................................................. 56
Paperin lisääminen lokeroihin .................................................................................................. 59

Lokeron 1 täyttäminen ............................................................................................. 59
Lokeron 2 tai valinnaisen lokeron 3 täyttäminen .......................................................... 60

Lokeroasetusten määrittäminen ................................................................................................ 62

7 Tulostuskasetit ................................................................................................................ 63

Tulostuskasetin tiedot .............................................................................................................. 64
Tarvikenäkymät ...................................................................................................................... 65

Tulostuskasettinäkymät ............................................................................................. 65

Tulostuskasettien hallinta ......................................................................................................... 66

Tulostuskasettiasetusten muuttaminen ......................................................................... 66

Tulostaminen, kun tulostuskasetin arvioitu käyttöikä on lopussa ....................... 66

FIWW

vii

background image

Kun er. vähissä -asetusten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä
ohjauspaneelista ...................................................................................... 66
Tulostaminen EconoMode-tilassa ................................................................ 67

Tarvikkeiden varastointi ja kierrättäminen ................................................................... 67

Tarvikkeiden kierrättäminen ....................................................................... 67
Tulostuskasetin säilyttäminen ...................................................................... 67
HP ja muut kuin HP-tarvikkeet ..................................................................... 67

HP:n väärennösten vastainen Web-sivusto .................................................................. 68

Vaihtamisohjeet ..................................................................................................................... 69

Tulostuskasettien vaihtaminen .................................................................................... 69

Tarvikeongelmien ratkaiseminen .............................................................................................. 73

Tulostuskasettien tarkistaminen .................................................................................. 73

Tulosta tarvikkeiden tilasivu ....................................................................... 74
Tulostuslaatu-sivun tulkinta ......................................................................... 75
Tarkista tulostuskasetti vaurioiden varalta .................................................... 75
Toistuvat jäljet .......................................................................................... 76

Ohjauspaneelin tarvikeilmoitusten tulkitseminen .......................................................... 77

10.XXXX Tarvikevirhe ............................................................................... 77
Aito HP:n tarvike asennettu ........................................................................ 77
Asenna <väri> kasetti ............................................................................... 77
Ei tueta: <väri> Jatka valitsemalla [OK] ....................................................... 78
Irrota kuljetuslukot kaseteista ...................................................................... 78
Keltainen erittäin vähissä ........................................................................... 78
Keltainen väriaine vähissä ......................................................................... 78
Keltainen väärässä paikassa ..................................................................... 79
Käytetty <väri> asennettu Jatka valitsemalla [OK] ......................................... 79
Käytetty <väri> käytössä ........................................................................... 79
Käytetyt tarvikkeet käytössä ....................................................................... 79
Magenta erittäin vähissä ........................................................................... 79
Magenta väriaine vähissä ......................................................................... 80
Magenta väärässä paikassa ...................................................................... 80
Musta erittäin vähissä ............................................................................... 80
Musta väriaine vähissä ............................................................................. 80
Musta väärässä paikassa .......................................................................... 81
Poista kuljetuslukko <väri> kasetista ............................................................ 81
Syaani erittäin vähissä .............................................................................. 81
Syaani väriaine vähissä ............................................................................ 81
Syaani väärässä paikassa ......................................................................... 82
Tarvikkeet vähissä .................................................................................... 82
Vaihda <väri> ......................................................................................... 82
Väärät tarvikkeet ...................................................................................... 82

viii

FIWW

background image

Yhteensopimaton <väri> ........................................................................... 83

8 Tulostustehtävät ............................................................................................................. 85

Tulostustyön peruuttaminen ...................................................................................................... 86
Tulostuksen perustehtävät Windows-käyttöjärjestelmässä ............................................................. 87

Tulostinohjaimen avaaminen Windowsissa ................................................................. 87
Tulostusasetusten ohjeet Windowsissa ........................................................................ 88
Tulostettavien kopioiden määrän muuttaminen Windowsissa ........................................ 88
Valitse Windowsissa uudelleen käytettävät mukautetun tulostuksen asetukset ................... 88

Käytä tulostuksen pikavalintaa Windowsissa ............................................... 88
Tulostuksen pikavalintojen luominen ............................................................ 90

Tulostuslaadun parantaminen Windowsissa ................................................................ 92

Paperikoon valitseminen Windowsissa ........................................................ 92
Mukautetun paperikoon valitseminen Windowsissa ...................................... 92
Paperityypin valitseminen Windowsissa ...................................................... 93
Paperilokeron valitseminen Windowsissa .................................................... 93

Molemmille puolille (kaksipuolisesti) tulostaminen Windowsissa .................................... 93

Molemmille puolille tulostaminen manuaalisesti Windowsissa ........................ 93
Automaattinen molemmille puolille tulostaminen Windowsissa ....................... 95

Useiden sivujen tulostaminen arkille Windowsissa ....................................................... 96
Sivun suunnan valitseminen Windowsissa .................................................................. 98
Väriasetusten määrittäminen Windowsissa ................................................................. 99

HP ePrint -apuohjelman käyttäminen ....................................................................................... 101
Tulostuksen lisätehtävät Windows-käyttöjärjestelmässä .............................................................. 102

Värillisen tekstin tulostaminen mustana (harmaasävyssä) Windowsissa ......................... 102
Esipainetulle kirjelomakkeelle tai lomakkeille tulostaminen Windowsissa ...................... 102
Erikoispaperille, tarroille tai kalvoille tulostaminen Windowsissa ................................. 104
Ensimmäisen tai viimeisen sivun tulostaminen eri paperille Windowsissa ...................... 107
Asiakirjan skaalaaminen sivulle sopivaksi Windowsissa ............................................. 109
Vesileiman lisääminen asiakirjaan Windowsissa ....................................................... 110
Vihkon luominen Windowsissa ............................................................................... 111

9 Väri .............................................................................................................................. 113

Värinsäätö .......................................................................................................................... 114

Tulostustyön väriteeman muuttaminen ....................................................................... 114
Väriasetusten muuttaminen ..................................................................................... 115
Manuaaliset väriasetukset ...................................................................................... 115

HP EasyColor -asetuksen käyttäminen ..................................................................................... 117
Tietokoneen näytön värien täsmäyttäminen .............................................................................. 118

FIWW

ix

background image

10 Hallinta ja huolto ........................................................................................................ 119

Tietosivujen tulostaminen ....................................................................................................... 120
HP:n sulautetun Web-palvelimen käyttäminen .......................................................................... 121

HP:n sulautetun Web-palvelimen avaaminen ............................................................. 121
HP:n sulautetun Web-palvelimen ominaisuudet .......................................................... 121

HP Web Jetadmin -ohjelmiston käyttäminen ............................................................................. 122
Tuotteen suojausominaisuudet ................................................................................................ 122

Järjestelmäsalasanan määrittäminen ........................................................................ 122

Säästöasetukset ................................................................................................................... 123

Tulostaminen EconoMode-tilassa ............................................................................. 123
Virransäästötilat .................................................................................................... 123

Lepotilan asettaminen ............................................................................. 123
Automaattinen sammutus -viiveen määrittäminen ........................................ 123

Arkistotuloste ........................................................................................................ 124

DIMM-muistimoduulien asentaminen ....................................................................................... 125

DIMM-muistimoduulien asentaminen ........................................................................ 125
Muistin ottaminen käyttöön ..................................................................................... 128
DIMM-muistimoduulin asennuksen tarkistaminen ........................................................ 129
Muistin varaaminen ............................................................................................... 129

Laitteen puhdistaminen .......................................................................................................... 131
Tuotepäivitykset ................................................................................................................... 131

11 Ongelmanratkaisu ..................................................................................................... 133

Ohjeet ................................................................................................................................ 134
Yleisten ongelmien ratkaiseminen -tarkistusluettelo .................................................................... 135

Laitteen suorituskykyyn vaikuttavat tekijät .................................................................. 136

Tehdasasetusten palauttaminen .............................................................................................. 137
Ohjauspaneelin ilmoitusten tulkinta ......................................................................................... 138

Ohjauspaneelin viestityypit ..................................................................................... 138
Ohjauspaneelin viestit ........................................................................................... 138

10.XXXX Tarvikevirhe ............................................................................. 138
49 Virhe Katkaise ja kytke virta ............................................................... 138
50.X Kiinnittimen virhe Katkaise ja kytke virta ............................................ 139
51.XX Virhe Katkaise ja kytke virta ........................................................... 139
54.XX Virhe Katkaise ja kytke virta ........................................................... 139
55.X Virhe Katkaise ja kytke virta ............................................................. 140
57 Tuuletinvirhe Katkaise ja kytke virta ..................................................... 140
59.X Virhe Katkaise ja kytke virta ............................................................. 140
79 Huoltovirhe Katkaise ja kytke virta ....................................................... 140
79 Virhe Katkaise ja kytke virta ............................................................... 141
Aito HP:n tarvike asennettu ...................................................................... 141

x

FIWW

background image

Asenna <väri> kasetti ............................................................................. 141
Ei tueta: <väri> Jatka valitsemalla [OK] ..................................................... 141
Etuluukku auki ........................................................................................ 141
Irrota kuljetuslukot kaseteista .................................................................... 142
Keltainen erittäin vähissä ......................................................................... 142
Keltainen väriaine vähissä ....................................................................... 142
Keltainen väärässä paikassa ................................................................... 142
Käsinsyöttö <TYYPPI> <KOKO> Valitse mater. ja paina [OK] ...................... 143
Käytetty <väri> asennettu Jatka valitsemalla [OK] ....................................... 143
Käytetty <väri> käytössä ......................................................................... 143
Käytetyt tarvikkeet käytössä ..................................................................... 143
Laitevirhe Paina [OK] .............................................................................. 143
Lisää lokeroon <TYYPPI> <KOKO> .......................................................... 144
Lisää lokeroon <X> Valitse mater. ja paina [OK] ........................................ 144
Lisää lokeroon 1 <TYYPPI> <KOKO> ....................................................... 144
Lisää lokeroon 1 tavallista <KOKO> Aloita puhd.tila painamalla [OK] ......... 144
Magenta erittäin vähissä ......................................................................... 144
Magenta väriaine vähissä ....................................................................... 145
Magenta väärässä paikassa .................................................................... 145
Manuaalinen kaksipuolinen tulostus Lisää lokeroon <X> Paina [OK] ............. 145
Muisti vähissä Paina [OK] ....................................................................... 145
Musta erittäin vähissä ............................................................................. 146
Musta väriaine vähissä ........................................................................... 146
Musta väärässä paikassa ........................................................................ 146
Odottamaton koko lokerossa Lisää <koko> Paina [OK] ............................... 146
Poista kuljetuslukko <väri> kasetista .......................................................... 147
Puhdistetaan. . . ..................................................................................... 147
Syaani erittäin vähissä ............................................................................ 147
Syaani väriaine vähissä .......................................................................... 147
Syaani väärässä paikassa ....................................................................... 147
Takaluukku auki ..................................................................................... 148
Tarvikkeet vähissä .................................................................................. 148
Tukos <kohteessa> ................................................................................. 148
Tukos lokerossa Poista tukos ja Paina [OK] ................................................ 148
Tulostusvirhe Paina [OK] ......................................................................... 149
Tulostusvirhe, paina OK. Jos virhe uud. samm. ja käynn. ............................. 149
Vaihda <väri> ....................................................................................... 149
Virheellinen ohjain Paina [OK] ................................................................. 149
Väärät tarvikkeet .................................................................................... 150
Yhteensopimaton <väri> ......................................................................... 150

Laite ottaa paperit sisäänsä virheellisesti tai tukkeutuu ............................................................... 151

FIWW

xi

background image

Laite ei poimi paperia ............................................................................................ 151
Laite poimii useita paperiarkkeja ............................................................................. 151
Paperitukosten estäminen ....................................................................................... 151

Tukosten poistaminen ............................................................................................................ 153

Tukoksen sijainti .................................................................................................... 153
Tukosten poistaminen lokerosta 1 ............................................................................ 154
Tukosten poistaminen lokerosta 2 ............................................................................ 155
Paperitukosten poistaminen kiinnitysyksikön alueelta .................................................. 156
Paperitukosten poistaminen tulostelokerosta .............................................................. 158
Tukosten poistaminen kääntöyksiköstä (vain kaksipuolista tulostusta tukevat mallit) ......... 158

Tulostuslaadun parantaminen ................................................................................................ 161

Käytä oikeaa paperityyppiasetusta tulostinohjaimessa ............................................... 161

Paperityyppiasetuksen muuttaminen Windows-käyttöjärjestelmässä .............. 161
Paperityyppiasetuksen muuttaminen Mac-käyttöjärjestelmässä ...................... 161

Säädä tulostinohjaimen väriasetuksia ...................................................................... 162

Tulostustyön väriteeman muuttaminen ........................................................ 162
Väriasetusten muuttaminen ...................................................................... 163

Käytä paperia, joka täyttää HP:n asettamat vaatimukset ............................................ 163
Puhdistussivun tulostaminen .................................................................................... 164
Kohdista värit kalibroimalla laite ............................................................................. 165
Tulostuskasettien tarkistaminen ................................................................................ 165

Tulosta tarvikkeiden tilasivu ..................................................................... 166
Tulostuslaatu-sivun tulkinta ....................................................................... 167
Tarkista tulostuskasetti vaurioiden varalta .................................................. 167
Toistuvat jäljet ........................................................................................ 168

Käytä tulostinohjainta, joka täyttää tulostustarpeesi parhaiten ..................................... 168

Laite ei tulosta tai tulostaa hitaasti. ......................................................................................... 170

Laite ei tulosta. ...................................................................................................... 170
Tuote tulostaa hitaasti ............................................................................................ 171

Laitteen yhteysongelmien ratkaiseminen .................................................................................. 172

Suoran yhteyden ongelmien ratkaiseminen ............................................................... 172
Verkko-ongelmien ratkaiseminen ............................................................................. 172

Heikko fyysinen yhteys ............................................................................ 172
Tietokone käyttää virheellistä IP-osoitetta laitteelle ....................................... 172
Tietokone ei saa yhteyttä laitteeseen ......................................................... 173
Laite käyttää verkolle virheellisiä yhteys- ja kaksisuuntaisuusasetuksia ........... 173
Uudet ohjelmat saattavat aiheuttaa yhteensopivuusongelmia ....................... 173
Tietokone tai työasema saattaa olla väärin määritetty ................................. 173
Laite on poistettu käytöstä, tai muut verkkoasetukset ovat virheellisiä ............. 173

Langattoman verkon ongelmien ratkaiseminen ......................................................................... 174

Langattoman yhteyden tarkistusluettelo ..................................................................... 174

xii

FIWW

background image

Ohjauspaneelin näyttöön tulee seuraava ilmoitus: Tämän laitteen langaton ominaisuus
on poistettu käytöstä .............................................................................................. 175
Laite ei tulosta langattoman määrityksen suorittamisen jälkeen .................................... 175
Laite ei tulosta, ja tietokoneeseen on asennettu kolmannen osapuolen palomuuri ........... 175
Langaton verkko ei toimi langattoman reitittimen tai laitteen siirtämisen jälkeen ............. 175
Langattomaan laitteeseen ei voi yhdistää enempää tietokoneita .................................. 176
Langattoman laitteen yhteys katkeaa VPN-verkossa ................................................... 176
Verkko ei näy langattomien verkkojen luettelossa ...................................................... 176
Langaton verkko ei toimi ........................................................................................ 177

Laitteen ohjelmiston ongelmien ratkaiseminen Windowsissa ...................................................... 178
Laitteen ohjelmiston ongelmien ratkaiseminen Macissa ............................................................. 180

Tulostinohjainta ei näy Tulosta ja faksaa -luettelossa .................................................. 180
Laitteen nimi ei näy Tulosta ja faksaa -luettelon laiteluettelossa .................................... 180
Laiteohjain ei määritä automaattisesti Tulosta ja faksaa -luettelossa valittua laitetta ........ 180
Tulostustyötä ei lähetetty haluamaasi laitteeseen ........................................................ 181
USB-kaapelilla tietokoneeseen kytketty laite ei näy Tulosta ja faksaa -luettelossa, kun
ohjain on valittu .................................................................................................... 181
Käytät yleistä tulostinohjainta USB-yhteyden kanssa ................................................... 181

Liite A Tarvikkeet ja lisävarusteet .................................................................................... 183

Osien, lisävarusteiden ja tarvikkeiden tilaaminen ..................................................................... 184
Osanumerot ........................................................................................................................ 184

Liite B Huolto ja tuki ........................................................................................................ 185

Hewlett-Packardin rajoitetun takuun lauseke ............................................................................. 186
HP:n Premium Protection -takuu: LaserJet-tulostuskasetin rajoitettu takuu ....................................... 188
Tulostuskasettiin tallennetut tiedot ........................................................................................... 189
Käyttöoikeussopimus ............................................................................................................ 190
OpenSSL ............................................................................................................................. 193
Asiakastuki .......................................................................................................................... 194
Laitteen pakkaaminen uudelleen ............................................................................................ 195

Liite C Laitteen tekniset tiedot ........................................................................................... 197

Laitteen mitat ....................................................................................................................... 198
Virrankulutus, sähkötekniset tiedot ja äänipäästöt ..................................................................... 198
Käyttöympäristön tietoja ........................................................................................................ 198

Liite D Säädöksiä koskevat tiedot .................................................................................... 199

FCC:n säännökset ................................................................................................................ 200
Ympäristöystävällinen tuote -ohjelma ....................................................................................... 201

FIWW

xiii

background image

Ympäristönsuojelu ................................................................................................. 201
Otsonintuotanto .................................................................................................... 201
Tehonkulutus ......................................................................................................... 201
Väriaineen kulutus ................................................................................................. 201
Paperinkulutus ...................................................................................................... 201
Muovit ................................................................................................................. 201
HP LaserJet -tulostustarvikkeet .................................................................................. 202
Palautus- ja kierrätysohjeet ..................................................................................... 202

Yhdysvallat ja Puerto Rico ....................................................................... 202

Usean kasetin palauttaminen .................................................... 202
Yhden kasetin palautus ............................................................ 202
Lähettäminen .......................................................................... 203

Palautukset muualla kuin Yhdysvalloissa .................................................... 203

Tulostusmateriaali .................................................................................................. 203
Rajoitukset ............................................................................................................ 203
Käytöstä poistettujen laitteiden hävittäminen kotitalouksissa Euroopan unionin alueella . . 204
Kemikaalit ............................................................................................................ 204
Material Safety Data Sheet (MSDS) (Käyttöturvallisuustiedote) ..................................... 204
Lisätietoja ............................................................................................................. 205

Ilmoitus säännösten noudattamisesta ....................................................................................... 206
Vaatimustenmukaisuusvakuutus (langattomat mallit) .................................................................. 208
Turvallisuustiedotteet ............................................................................................................. 210

Laserturvallisuus .................................................................................................... 210
Kanadan DOC-säädökset ....................................................................................... 210
VCCI-ilmoitus (Japani) ............................................................................................ 210
Virtajohtoon liittyvät ohjeet ..................................................................................... 210
Virtajohtoa koskeva ilmoitus (Japani) ....................................................................... 210
EMC-lausunto (Korea) ............................................................................................ 211
Laser-ilmoitus Suomea varten .................................................................................. 211
GS-merkintä (Saksa) .............................................................................................. 212
Ainetaulukko (Kiina) .............................................................................................. 212
Vaarallisten aineiden rajoituksia koskeva ilmoitus (Turkki) ........................................... 212
RoHS-lausunto (Ukraina) ......................................................................................... 212

Lisäilmoitukset langattomille tuotteille ...................................................................................... 213

FCC-vaatimustenmukaisuusilmoitus — Yhdysvallat ..................................................... 213
Australian ilmoitus ................................................................................................. 213
Brasilian ANATEL-ilmoitus ....................................................................................... 213
Kanadan ilmoitukset .............................................................................................. 213
Euroopan unionin säädösten mukainen ilmoitus ........................................................ 213
Huomautus käyttäjille Ranskassa ............................................................................. 214
Huomautus käyttäjille Venäjällä .............................................................................. 214

xiv

FIWW

background image

Korean ilmoitus ..................................................................................................... 214
Taiwanin ilmoitus .................................................................................................. 214
Vietnamin kiinteän tietoliikenneyhteyden merkintä ICTQC-tyyppihyväksytyille tuotteille . . . 215

Hakemisto ........................................................................................................................ 217

FIWW

xv

background image

xvi

FIWW